Anders Dybelius

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Anders Dybelius är filosofie doktor i historia vid Göteborgs universitet och hans forskning utgör två huvudsakliga inriktningar, historiedidaktik och narrativa skildringar. Den kan sammanfattas i forskningsfrågan - Varför historia? som gäller såväl i som utanför undervisningsmiljön.

Anders Dybelius disputerade med avhandlingen Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. I avhandlingen synliggörs med hjälp av den empiriska symbolgestalten general Döbeln, hur Sverige under 1800- och 1900-talet formar och hanterar landets nya identitet och utveckling efter nederlaget 1809 och förlusten av Finland. I avhandlingen sätts symbolgestalten Döbeln in i en teoretisk historiebruksmodell. Det är en modell som kan användas för att klarlägga hur andra historiska gestalter, platser och händelser har brukats av individer och grupper över tid. Att forska i historiedidaktik är att se hur historia används idag och hur så kallade sanningar och myter, vävs samman till en begreppsvärld. Historien hålls därmed vid liv så länge som den tjänar den enskildes såväl som gruppens medvetna syften. Dessa syften kan exempelvis vara existentiella, ideologiska, politiska eller kommersiella.

I forskningen i historiedidaktik har han alltmer fokuserat på förhållandet mellan staden kontra landet och den allt mer dränerande situationen som mindre orter utanför de större städerna brottas med. I nedmonteringen av samhällsservice, skola och handel får mindre orter arbeta hårt med att hitta sin identitet och där unika historiska världen blir en faktor som kan marknadsföras och ge orten reklam. Det historiska värdet – den narrativa skildringen – blir därmed ett värdefullt kulturellt kapital att använda för den mindre orten.

Parallellt med historiedidaktiken är hans huvudfokus svensk 1600-, 1700- och 1800-talshistoria med bland annat den Karolinska tiden, något som genererat boken Möten med personligheten Karl XII. Forskningen har inneburit att Anders Dybelius bland annat medverkat i Karolinska förbundets årsbok, Riksarkivet och Landsarkivets årsbok samt stads historiska verk som Umeås 700 årsfirande och medförfattandet av boken Umeå 1314-2014 100 berättelser om 700 år.

Anders Dybelius är knuten till forskningsmiljön Livslångt lärande vid Jönköping University. Som lärarutbildare från F-3 till gymnasielärare i historia vid Jönköping University, forskar han om studenternas uppfattning om ämnet historia med dess skol- och samhällsfunktion. Det är en gränsöverskridande forskning som även inkluderar forskning kring åldersgruppen 65+. Vi blir idag allt friskare, jobbar allt längre och studerar långt efter pensionsåldern. Ett levande bevis för detta är Senioruniversitetet där föreläsningarna inom humaniora på Jönköping University drar fulla hus. Anders Dybelius huvudforskningsfråga i Livslångt lärande sammanfattas till såväl studenter som gruppen 65+ i – Varför historia?

I samarbete med det omgivande samhället har Anders Dybelius föreläst på Riksarkivet, De svenska historiedagarna, Historielärarnas förening, Svenska historikermötet och på konferenser i ett finsk-svenskt lärarutbytessamarbete. Därtill har han medverkat med museiguidningar och med föreläsningar i hembygdsföreningar, skolor, ideella föreningar och organisationer samt i vetenskapliga podcastsammanhang.

Biografi

Anders Dybelius akademiska hemvist har varit universiteten i Karlstad, Lund och Göteborg samt Jönköping University. Han är utbildad och legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap samt för undervisning i grundskolans åk 3-9 i historia, samhällskunskap och religionskunskap. Anders Dybelius är även legitimerad gymnasielärare i digitalt skapande och fotografisk bild. Han är idag verksam på lärarutbildningen, fristående kurser samt inom uppdragsutbildning på Jönköping University.

Anders Dybelius har erhållit Jönköping University studentkårs pedagogiska utmärkelse 2009 för bästa lärare.

Anders Dybelius är vinnare av  Jönköping University studentkårs Pedagogiska Pris 2023.

 

 

Anders Dybelius®

Artikel

Dybelius, A. (2023). Därför gillar amerikaner äldre presidenter Aftonbladet. More information
Dybelius, A. (2023). Midsommarfesternas massdöd klargörs Jönköping-Posten, 4-5 Jönköping: Hallpressen . More information
Hugo, H., Sandblom, E., Dybelius, A. (2023). Kan elever i årskurs 5 lära sig att resonera historiskt? Uttryck för historiskt tänkande genom resonemang och historiespecifik litteracitet i vardande Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), 141-161. More information
Dybelius, A. (2023). Kräftskivans historia: ”En tradition unik till Sverige” Nerikes Allehanda. More information
Ceasar, J. (2023). Flera bolag går med förlust – men kungen har miljoner i intäkter Dagens Nyheter. More information
Dybelius, A. (2023). Stridsplanet som försvann Utflykt i tid och rum, 2023/2024(6), 62-66. More information
Bjursell, C., Boström, A., Dybelius, A. (2023). Intergenerational learning in a changing world: Knitting generations together Ricerche di Pedagogia e Didattica: Journal of Theories and Research in Education, 18(2), 51-65. More information
Dybelius, A. (2022). "Putin är trängd i en återvändsgränd" Jönköping-Posten, 14-15 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2022). Min mormors berättelse går igen i en sorglig repris Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2021). "Domen kan bli starten på en kulturell utarmning" Jönköping-Posten, 24-25 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2021). Brott och straff i äldre tider Malmbäck krönika 2020, 1, 93-94 Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening . More information
Hernández, A. (2021). Historiker: Sveriges städer kan förlora sina kulturskatter Bulletin. More information
Dybelius, A. (2021). Jag önskar att vi hade knivförbud i akademin Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). Goda relationsbyggare kan säga som Lotta på Bråkmakargatan Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). När statistik får ett ansikte kan vi lättare se tragedin Universitetsläraren, 44. More information
Dybelius, A. (2020). När tiden stannade på kl. 02.19 Utflykt i tid och rum, 60-63. More information
Dybelius, A. (2020). Sjukdomar och död i Malmbäcks socken under 1800-talet Då och Nu i Nässjöbygden, 26(26), 112-124 Nässjö . More information
Undfors, C. (2020). Anders Dybelius tar över ansvaret för hembygdsbok Smålands Dagblad, 6-7. More information
Dybelius, A. (2019). Karl XII:s  favoritträtt var svinhuvud i gelé? , 10-. More information
Dybelius, A. (2019). Så enkelt men ändå så svårt att säga hej, tack och förlåt Universitetsläraren, 44-. More information
Dybelius, A. (2010). Källkritik: vad ska det vara bra för? Antyda, 54-61 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information
Dybelius, A. (2009). Högförräderi och Ragnarök: Kriget 1808-1809 Antyda - Historiskt magasin, 34-39 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information

Bok

Dybelius, A. (2019). Möten med personligheten Karl XII. Eskilstuna: Vaktel förlag More information
Dybelius, A. (2017). Vad ska jag skriva om? En idé- och metodbok: Bland Drakenplan och karoliner. Tre berättelser om hur man finner ett uppsatsämne.. Jönköping: Jönköping University Press More information
Dybelius, A. (2017). Ett hårt liv - en ond bråd död!: En betraktelse och berättelse om conquistadoren Francisco Pizarro. Jönköping: Jönköping University Press More information

Doktorsavhandling

Dybelius, A. (2012). Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 (Doctoral thesis, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet). More information

Antologibidrag

Dybelius, A. (2022). Synen på historia i ett livslångt lärande. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 179 -201). Stockholm: Natur och kultur More information
Dybelius, A. (2022). Räddad från en 15 meter hög gran efter att ha fått motorfel på 9 000 meters höjd. In: Då och Nu i Nässjöbygden: Årg. 37(2022) Nässjö: Nässjöbygdens hembygdsråd More information
Hugo, M., Dybelius, A. (2022). Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 120 -136). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Dybelius, A. (2021). Det historiska perspektivet blir viktigare med åren. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 94 -97). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Dybelius, A. (2021). Om han ändå hade förstått att svälja stoltheten! Frans G Bengtssons syn på Karl XII. In: Frans G. Bengtsson: Omtyckt och omtryckt (pp. 3 -8). More information
Dybelius, A. (2020). Varför skrev jag en bok om Karl XII?. In: Malmbäck krönika år 2020 (pp. 25 -26). Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening More information
Dybelius, A. (2017). Varför läser man till lärare i historia? - Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya historiestudenter. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 85 -96). Jönköping: Jönköping University More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Marie Lennersand (Ed.), Karolinska förbundets årsbok 2015 Stockholm: Karolinska förbundet More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 31 -54). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2014). Vad ska jag skriva om? - Ett didaktiskt perspektiv om att finna ett uppsatsämne. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 171 -185). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2013). Tvenne krig mot Ryssland: Döbeln avslutade kriget i Umeå. In: Lars-Gunnar Olsson & Susanne Haugen (Ed.), Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år (pp. 123 -127). Umeå: Artos & Norma bokförlaget More information
Dybelius, A. (2009). Åtta narrativa perspektiv över Georg Carl von Döbeln. In: Ingvar von Malmborg (Ed.), Stormvindar: En bok om ödesåret 1809 (pp. 159 -173). Stockholm: Riksarkivet More information

Recension

Rydén, J., Dybelius, A. (2019). Karl XII - en människa likgiltig för lidande [recension av Anders Dybelius "Möten med personligheten Karl den XII"]. Jönköping: Hallpressen More information

Konferensbidrag

Dybelius, A. (2024). Generallöjtnanten som räddade Sverige när ryssen kom. JU Live, Högskolebiblioteket, Jönköping University, 29 februari 2024. More information
Dybelius, A. (2023). "Godmorgon jönköping": samtal om NATO och monarkins roll i Sverige. "Godmorgon Jönköping", 10 februari 2023, Kulturhuset Spira, Jönköping. More information
Dybelius, A. (2023). Stridsflygplanet i mossen. JU Live, Högskolebiblioteket, Jönköping University, 31 augusti 2023. More information
Dybelius, A. (2022). "Godmorgon jönköping": samtal om Sverige och NATO, historiskt, dess betydelse och vad som händer i närtid. "Godmorgon Jönköping", 14 oktober 2022, Kulturhuset Spira, Jönköping. More information
Dybelius, A. (2022). Coronapandemin utifrån ett historiskt perspektiv. Mötesarena Bra Liv, Region Jönköpings län, 20, 21, 27 och 28 oktober 2022. More information
Dybelius, A. (2022). Berättande som folkbildning och livslångt lärande – glimtar ur Jönköpings och Sveriges gemensamma historia. Mimers forskarkonferens, 8–9 november 2022, Jönköping. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Dybelius, A., Bjursell, C. (2021). History as subject, life story and cultural activity. 11th conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna, Italy, 2021, 21-22 October. More information

Bloggpost

Dybelius, A. (2022). I Putins huvud . More information
Dybelius, A. (2021). Jakten på tomten . More information
Dybelius, A. (2020). En julsaga . More information

Övrigt

Dybelius, A. (2024). Historien om Jönköping och södra vätterbygden. More information
Dybelius, A. (2024). Första flygningen över länet 1912. More information
Dybelius, A. (2024). Sveriges sista krig: Berättelsen om ett liv och generallöjtnanten som räddade Sverige. More information
Dybelius, A. (2024). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2024). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Experten: Putin orkar inte med en årsdags-offensiv: "Ammunitionen är slut i världen" [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Är Karl XII så gåtfull? Karl XII och svenska stormakten. More information
Dybelius, A. (2023). Fössta tossdan i mass: Så startade Smålands inofficiella nationaldag [TV-sändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Historielektor på våffeldagen: ”Det viktigaste är gemenskapen” [TV-sändning]. More information
Wenander, H., Alm, M., Dybelius, A. (2023). Så kan sagan om konungariket Sverige ta slut [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Forskare: "Monarkier tillkommer inte – de försvinner" [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Svf Morgonstudio 28 april [video]. More information
Dybelius, A. (2023). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Morgon i P4 Jönköping med Magnus Nilsson [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Berättarkväll i missionshuset. More information
Dybelius, A. (2023). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Pedagogiska priset 2023. More information
Dybelius, A. (2023). Morgon i P4 Jönköping med Malte Nordlöf [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Karin och Måns – kärlek som slutar med döden [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Cecilias öde på 1700-talet – våldtogs och dömdes till döden [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Historikern om sista avrättningen: "Extra makaber" [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Karin i Malmbäck trollade ända in i döden [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Första flygningen över länet – var allt annat än enkel [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Så fick städerna sina namn – för 1000 år sedan [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Ölets hemlighet som fick slut på koleran i Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Missionärerna från Höglandet hamnade i blodigt uppror [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Stridsflygpilotens räddning vid olyckan – visselpipan [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Sommarhistoria: Jönköpingskravallerna – därför pågick de så länge [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Hur kan vi förstå Ryssland och vem är Vladimir Putin: En föreläsning Senioruniversitet i Jönköping den 18 september. More information
Dybelius, A. (2023). Vem är Vladimir Putin? Föreläsning om Vladimir Putin på träffpunkt Baronen i Gränna. More information
Dybelius, A. (2023). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Gustav Adolfsdagen 6 november. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria om julfriden – vad är det och var kommer det ifrån? [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhetsen: Traditionalisterna riskerar att bli utan gran [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria: Om tomtedikten [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria om när Visingsborg brann ner [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria: Så har julbordet vuxit fram till hur det är idag [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria om de dödas julotta [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2023). Julhistoria om Kristian tyranns blodiga resa genom Småland [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). När kunskapen gick från generation till generation [video]. More information
Dybelius, A. (2022). Historikern: För att förstå Putin måste vi titta tusen år tillbaka i tiden [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Möten med personligheten Karl XII [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Jönköpings-Postens valvaka [TV-sändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Esther finner man i salongen med sonen Bengt i famnen [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Historieambassadör för Jönköpings kommun och Destination Jönköping under 2022 [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Märket efter en dansk kula i en svensk kyrkdörr [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Hugget i sten [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Det året uppfanns gummibandet [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). 262 meter över Vätterns yta [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Amalia och internationella kvinnodagen [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Kyrka och museum - en kulturskatt som du inte får missa [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Platsen där vattnet aldrig sinade [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Hålvägar [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Hägnen som ett Duvemåla [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Dunkehalla och Lurakulle [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Tabergsåleden [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Det var dans bort i vägen på lördagsnatten, över nejden gick låten av spelet och skratten [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). HV 71 - finalspel till SHL [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Det var så nära! Ett tappert kämpande lag [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Slottsberget – vandring bland fossil åkermark, betesmark – och skvaltkvarnar [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Kruthuset och Kroatorpet nationaldagen och Huskvarna Hembygdsförening 100 År [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Historien om Per Brahe d.y. och inskriptionen på Vistakulle [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Ett orört bondelandskap [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Bland titanomagnetitolivinit och gruvrået [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). De fina utsikterna i Jönköpings kommun [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Numera är våra städer upplysta, men förr låg de i mörker [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Utsikt över Huskvarna [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Visingsborgs slott var en gång centrum för Braheätten som var det största enskilda ägandet i Sverige vid den tiden [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Det var i dessa vatten och skogar John Bauer trivdes [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Näs borgruin på södra Visingsö [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Naturreservatet Sjöbergen är en sju kilometer lång brant med drygt 100 meters skillnad mellan den högsta och lägsta punkten [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). En liten oas av stillhet så nära stadskärnan [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Vättern är otroligt vacker men samtidigt känd för sina snabba vindkantringar [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Här vid Vätterns strand norr om Gränna ligger Girabäcken [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Visingsöfärjan gör många turer per dag [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Göta hovrätt instiftas 5 november 1634 under drottning Kristinas förmyndarregering [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Bygget av Jönköpings slott och fästningsverk påbörjades av Gustav Vasa på 1540-talet [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Efter att Jönköping bränts ner 1612 uppfördes en provisorisk träkyrka på samma plats som där dagens Kristine kyrka idag ligger [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Slottsvillan och Smedbyn är förknippade med Husqvarna vapenfabrik [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Sofiakyrkan invigdes 1888 [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Jönköpings teater byggdes 1904 och invigdes i december samma år [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). Gamla Rådhuset byggdes 1696–1699 [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2022). 80 år! Därför värderar amerikanerna hög ålder. Idag, söndag, fyller USA:s 47:e president Joe Biden 80 år [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Katastrofen som fick oss att ta varningar på allvar [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Tågolyckan som ledde till nytt säkerhetstänk [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Folkomröstningen som delade Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Morgon i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Mordet som blev starten på adelns fall [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Fotbollsfebern som gjorde att vi skaffade tv [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Bärgningen för 100 år sedan som ett helt land följde [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Evenemanget som banade väg för det välorganiserade Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Slaget som var slutet för krigsnationen Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Midsommaren Sverige trodde kungen skulle abdikera [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Sprängningen som fick fack och företag att samarbeta [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Stridsflygplanet som ligger begravet i mossen [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Bilsport & Custom Motor Show [Instagram]. More information
Dybelius, A. (2021). Vertikala samtal om Jönköpings privilegiebrev [podcast]. More information
Dybelius, A. (2021). Anders Dybelius ny kontaktperson för Vertikals. More information
Dybelius, A. (2021). Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet [video]. More information
Dybelius, A. (2021). ”Om han ändå hade förstått att svälja stoltheten!”: en föreläsning om Frans G Bengtssons syn på Karl XII. More information
Dybelius, A. (2021). "Vem tomten egentligen är": Förmiddag i P4 Jönköping: Med Karin Selldén [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2020). Ibland är en enkel blomma inte fel som tack till en pensionär: Apropå berättelser & föreläsningar. More information
Bref, S. (2020). Den lilla människans historia blir lärandets turbo. More information
(2019). Hjälte eller tyrann? Karl XII får komma till tals!. More information
Nordlöf, M. (2019). Forskaren: Därför floppade Gladiator-utställningen. More information
Bref, S. (2019). Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt. More information
Pettersson, H., Carme, S. (2019). Förmiddag i P4 Jönköping med Hasse Pettersson & Sofie Carme [Radiosändning]. More information
Bref, S. (2018). Boktips med Encells senaste medlem. More information
Ahlskog, C. (2013). En evig svensk idol [recension av Anders Dybelius doktorsavhandling Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009]. More information

Samlingsverk

(2022). Då och nu i Nässjöbygden: Årg. 28(2022). Nässjö: Nässjöbygdens hembygdsråd More information
(2020). Då och nu i Nässjöbygden: Årg. 27(2020). Nässjö: Nässjöbygdens hembygdsråd More information