Carin Falkner

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Ämnesansvarig för fritidspedagogik
För en presentation av Carin Falkner, se engelska presentationsidan.