Joel Hedegaard

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Joels avhandlingsarbete handlade om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Sammanläggningsavhandlingen berörde såväl kommunikation med som om patienter i vilken kön och etnicitet uppmärksammades. Därutöver undersöktes Kliniska Mikrosystem, en adapterad organisations- och managementmodell inspirerad av New Public Management, för att söka förståelse för hur de organisatoriska ideal som förespråkas genom modellen påverkar de kommunikativa förutsättningarna för att erbjuda en jämlik vård.

För närvarande arbetar Joel med två projekt, ett finansierat av Europeiska socialfonden som syftar till att kartlägga framgångsfaktorer och brister i Region Jönköpings läns strategiska arbete med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen för unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. Ambitionen är att utveckla strukturella förutsättningar för att i större utsträckning ta tillvara och implementera lärdomar från genomförda projekt. Det andra projektet är finansierat av Eksjö kommun och handlar om en specifik IT-utbildning för personer med Asperger syndrom (högpresterande autism) och syftet är att undersöka studenternas upplevelser av utbildningen samt hur undervisningsmässiga och mellanmänskliga stödfunktioner påverkar dessa upplevelser.

Biografi

Joel Hedegaard, född 1979, disputerade 2014 med avhandlingen The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care. Joel har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 2008 och ingår i forskningsmiljön Livslångt lärande inom det nationella kompetenscentret för livslång lärande, Encell. Joel är utbildad folkhälsopedagog och har tidigare varit verksam som lärare vid pedagogiska institutionen i Lund. Joel undervisar vid såväl Personalprogrammet som på fristående kurser i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation samt på behandlingspedagogiska programmet i Eksjö via uppdragsverksamheten.

Artikel

Wirzén, J., Hedegaard, J. (2023). We cannot always be at sixes and sevens!: a study of teachers’ experiences of systematic quality work Educational studies (Dorchester-on-Thames), 49(1), 99-115. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2023). Why some homogeneous adult learning groups may be necessary for encouraging diversity: A theory of conditional social equality Australian Journal of Adult Learning, 63(2), 119-139. More information
Bjursell, C., Sjödahl, C., Hedegaard, J. (2023). School Superintendents as Translators of Policy from the National to the Municipal Level: Emerging Discourse About an Evidence-Based Practice Scandinavian Journal of Public Administration, 27(3), 24-36. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Education as change: Liberation from mental illness and self-stigma in favour of empowerment Australian Journal of Adult Learning, 62(1), 97-123. More information
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning Frontiers in Sociology, 6. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2021). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism Disability and Rehabilitation, 43(19), 2805-2814. More information
Hedegaard, J., Hugo, M., Bjursell, C. (2021). Folk High School as a supportive environment for participants with high-functioning autism Studies in Adult Education and Learning, 27(2), 15-32. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens Educational gerontology, 46(2), 84-94. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Learning to deal with freedom and restraints: Elderly women’s experiences of their husbands visiting a Men’s Shed , 59(1), 76-93. More information
Hedegaard, J. (2019). Communication about patients during ward rounds and verbal handovers: A gender perspective Journal of Interprofessional Care, 33(6), 753-761. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia , 57(3), 316-333. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256-268. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism Andragogic Perspectives, 23(3), 71-87. More information
Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2014). Gendered communicative construction of patients in consultation settings Women & health, 54(6), 513-529. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2013). The gender subtext of new public management-based work practices in Swedish health care , 32(2), 144-156. More information
Hedegaard, J., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2013). Communicative construction of native versus non-native Swedish speaking patients in consultation settings Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(4), 21-49. More information

Doktorsavhandling

Hedegaard, J. (2014). The production and maintenance of inequalities in health care: A communicative perspective (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University). More information

Antologibidrag

Ahl, H., Hedegaard, J. (2022). Grupphomogenitet som ett sätt att utmana ojämlikhet bland äldre män. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 231 -249). Stockholm: Natur och kultur More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Livslångt lärande genom folkhögskolans seniorkurser. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 79 -99). Stockholm: Natur och kultur More information
Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2022). Att lära sig graffiti som pensionär. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 105 -126). Stockholm: Natur och kultur More information
Hedegaard, J. (2021). Men’s Sheds (Mænds Mødesteder) in Denmark. In: B. G. Golding (Ed.), Shoulder to Shoulder: Broadening the Men’s Shed Movement (pp. 293 -309). Champaign, IL: Common Ground Research Networks More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Utbildning – en demokatisk rättighet för alla. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 58 -61). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Bref, S., Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Seniorer som bryter normer – exemplet graffiti. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener & Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & forskning: Årsbok 2021 (pp. 119 -123). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2019). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163 -176). London, UK: Routledge More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser Lund: Studentlitteratur AB More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 47 -62). Lund: Studentlitteratur AB More information
Hedegaard, J. (2009). The role of interactive and action research in developing and improvement oriented projects. In: Mattias Elg och Boel Andersson Gäre (Ed.), Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the gaps doktorandkurs Interaktiv forskning 2008 (pp. 111 -122). Linköping: Helix More information

Konferensbidrag

Ahl, H., Hedegaard, J. (2022). A theory of conditional social equality in learning groups. 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 7th - 9th of November, 2022. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Folk high schools and older adults learning. ESRAD Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Learning graffiti later in life. 11th conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna, Italy, 2021, 21-22 October 2021. More information
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Faro: Universidade do Algarve, The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018. More information
Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. ESREA 10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), May 10-11, 2019, Ljubljana, Slovenia. More information
Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2018). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Inclusion through folk high school in Sweden. ECER 2018, Bolzano. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Bjursell, C., Sjödahl, C., Hedegaard, J. (2017). From national policy to local policy: Evidence based practice as a dominant idea. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia. Melbourne Conference: Learning in later life and social inequalities, 15th February, 2017.. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, 23-25 March, 2017.. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Nätverket för skolsocial forskning: Att förebygga skolmisslyckanden, Växjö, 2-3 februari, 2017.. More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Jag har lärt mig en vettig grej när jag har vart här… och det är försök för helvete själv du kommer klara det - En följeforskningsstudie om studenters upplevelser av en utbildning för unga vuxna med asperger. Socialt arbete i skolan: Perspektiv, metoder och utmaningar ur ett nordiskt perspektiv, Stockholm, 7-8 maj, 2015.. More information
Hedegaard, J. (2013). The Janus-face of normativity – Health care staffs’ communicative construction of patients in their absence. International HELIX Conference. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2012). The gender subtext of public health care innovation: the case of implementing Clinical Microsystems in Sweden. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK. More information
Hedegaard, J. (2011). Clinical Microsystem: A promise for change and equality or hierarchy reinvented?. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK. More information

Övrigt

Hedegaard, J. (2022). Forskaren: Därför är folkhögskolan viktig för personer med diagnoser [radiosändning]. More information
Hedegaard, J. (2022). Forskningsutblick: Folkhögskolan som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism. More information
Hedegaard, J. (2019). Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9. Stockholm: Skolverket More information
Hedegaard, J. . Communication about patients in multi-professional teams: a gender perspective. More information

Rapport

Hugo, M., Hedegaard, J. (2022). Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa: Ett deltagarperspektiv. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. More information
Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism: Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Lärandets sociala dimensioner: Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning. Visby: Nomen förlag More information
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information