Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Medierna tränger in i vår hela existens och därför har forskningsfältet Media och kommunikation växt snabbt de senaste åren.

Vid Jönköping University har denna forskningsmiljö en stark internationell profil. Vi är internationellt välkända inom forskningsområdena hållbar kommunikation, transmedia storytelling och samhällsförändring. Vår forskning stöder Media- och kommunikationsprogrammet på grundnivå och masterprogrammet Sustainable Communication. Dessutom tillhandahåller vi kärnan i Högskolan för lärande och kommunikations nya forskningsprofil EduCom: Educommunicating Social Sustainability.

Forskningsmiljön Medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University (MCS@JU) är profilerad mot Hållbar kommunikation. Målet med denna forskningsmiljö är att producera kunskap om hur kommunikation i olika sammanhang - inom journalistik, organisationer, politik, populärkultur etc. - kan bidra till att uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. MCS@JU fokuserar på alla tre dimensioner av hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk - och hur kommunikation i olika former kan bidra till deras försoning.

Renira Gambarato, forskningsmiljöledare för MKV.

Hållbar kommunikation

Inom ramen för denna forskningsprofil driver MCS-forskarna programmet Hållbar Kommunikation vars mål är att utveckla kunskap om kommunikationens roll i utmaningarna för hållbar utveckling (särskilt medierad kommunikation).Alla träffar från DiVA (558)

Praktiknära utbildningsforskning