Forskare: Paola Sartoretto, Projektledare Sandra Jeppesen, Lakehead University Orillia

Finansiär: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Sammanfattning

Regeringar har länge använt datakartläggning för att förstå hur fenomen är geografiskt fördelade, bland annat för att spåra virusutbrott under hälsokriser. Idag, med ikoniska COVID-19-kartor, kan regeringar använda kartor för att stödja politiska och ekonomiska intressen. Gräsrotsaktivister har också utnyttjat fördelarna med digital kartläggning i ett försök att minska partiskhet och dataklyftor som reproduceras i officiella COVID-19-kartor.

Tre huvudmål för detta projekt är att examinera covid-19 data kartläggningsprojet från (1) uppfattning av samhällen, genom (2) produktion och publicering på data rights webbplatser, till (3) mottagningen i samhällen bland sociala medier användare som tolkar och kommenterar kartorna.

För att uppnå dessa mål kommer detta forskningsprojekt att undersöka globala Covid-19-pandemidatavisualiseringar från civilsamhällets datakartläggningsgrupper på relevanta internationella webbplatser. Forskarna kommer att kritiskt analysera hur stordataanalys används av dataaktivister för att spåra, visualisera och anpassa data för att konstruera en mer realistisk bild av sociala värderingar och verkligheter inom marginaliserade grupper. Att ha en bättre förståelse för gräsrotsmetoder för datakartläggning kommer att stödja gräsrotsorganisationer, sociala rörelser och ideella organisationer vid utarbetandet av datapolicyrekommendationer.