För att bidra till att utveckla regionala tvärsektoriella samverkansformer inom klimatområdet, baserat på vetenskaplig kunskap, finansierar Klimatrådet Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och forskningsmiljön Sustainable Communication gemensamt ett forskningsprojekt (2018–2022), ett initiativ som togs av Jönköping University och Högskolan för Lärande och kommunikation (HLK) sommaren 2017. Projektet ska undersöka de utmaningar som samverkansorganisationer möter i samband med klimatomställning.

Klimatrådet i Jönköpings län skapades 2011 tillsammans med företag, Regionen, alla kommuner, ideell sektor, skolor och akademi, med målet att länet senast 2050 ska bli ett plusenergilän Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den höga samverkansgraden inom Klimatrådet ökar förmågan att tillsammans åstadkomma mer omfattande satsningar, som Solmatchen under 2017–2018. Men hur växer dessa satsningar fram och vad är det som gör vissa satsningar mer framgångsrika än andra? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är hindren, betraktat utifrån ett kommunikationsperspektiv? När fungerar kommunikationen tillfredsställande och effektivt och i vilka sammanhang uppstår kommunikativa hinder och i så fall varför? Det är bråttom med samhällets klimatomställning. Regionalt, nationellt och internationellt finns ett stort behov av att veta mer exakt vad som sker när aktörer med olika kunskapsbakgrund och motiv samverkar för klimatomställningen.

I projektet studeras olika samverkansorganisationer men framför allt den i Jönköpings län. Olika data analyseras genom exempelvis intervjuer och textanalyser som utmynnar i vetenskapliga publikationer såväl som praktiska kommunikationsguider. Ett uttalat mål är att göra forskningen relevant för omställningsprocesser även nationellt och internationellt. För mer information, se Otto Hedenmo.

Kontakt:

Peter Berglez, (professor i medie- och kommunikationsvetenskap och akademiskt ansvarig för projektet): peter.berglez@oru.se

Otto Hedenmo, (doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap): otto.hedenmo@ju.se