SPARK
Jönköping University 
Box 1026
551 11 Jönköping  
E-mail: info.spark@ju.se

Kontaktpersoner:

För mer information, vänligen kontakta Salem Seifeddine, programchef för SPARK, eller någon av kontaktpersonerna nedan.

Salem Seifeddine, Programchef

Peter Swalander, Operativ chef

Linda Bergqvist, Samverkansansvarig

Mats Jackson, Ordförande i styrgruppen

Kontakta oss

Jag är intresserad av
Jag är intresserad av