SPARK har många intressenter i  samhället, inom affärs- och forskningsfinansiering, samt inom akademin och den offentliga sektorn. Här delar några av dem sina åsikter om de möjligheter som följer med vår miljö.

 ”Vi är stolta över att vara en strategisk partner till Jönköping University. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverade studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin, säger Roger Blezell, Plant Manager, Cab Body Productions, MB”.

 

 


”Det finns en konstant inom bilindustrin och det är ändring. Genom det näringslivsnära samarbetet i SPARK kan vi fortsatt att ligga i framkant genom tillgång till forskning samt rätt typ av kompetens, säger Ahmad Mansouri​, Senior Engineering Manager, P&C Driveline, Powertrain & Chassis".


 "Från Husqvarnas sida anser vi att SPARK är ett mycket viktigt initiativ. SPARK kommer att bidra med värdefull kompetens och på längre sikt anser vi att ett forskningssamarbete inom kunskapsintensiv produktframtagning kommer att ha ett positivt inslag i våra produkt- och produktionsstrategier. För oss, och för hela Region Jönköping, kommer detta att bli en spännande resa kommande år, säger Andreas Rangert, VP Product Management & Development, Husqvarna Group".

 

"Vi måste skapa de rätta förutsättningarna för kunskapsutveckling bland organisationer och individer, eftersom detta är grunden för innovation. Genom SPARK förenar vi forskning, utbildning och innovationssystemet på ett sätt som skapar nya samarbeten i nya konstellationer. Resultatet blir ökad innovation i regionen, säger Gustav Österström, VD för Science Park i Jönköping".