Kerstin Johansen

Biträdande professor

Kontakt

Rum
D1416
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 17 20
Schema
Ändra din information

Forskning

Att arbeta mer kollaborativt med robotar eller byta ut material i produkter och därmed identifiera vilket produktionssystem och/eller produktionsteknik som är mest lämplig är nya möjligheter som företag idag möter.

Kerstins forskning fokuserar på hur man kan öka automationsgraden flexibelt och industriellt lönsamt. Nya möjligheter att samverka säkert mellan människa och robot i kollaborativa arbetsuppgifter och nya produktionsteknologier ger nya krav på hur man som produktionstekniker samverkar med en produktutvecklingsprocess. Målet med forskningen är att överbrygga gapet mellan akademisk forskning och industriell nytta, genom samverkan kopplat till automation, produktionsutveckling och industrialisering med målet att gemensamt utveckla kunskap som bidrar till framtida konkurrenskraft.

Biografi

Kerstin Johansen har en doktorsexamen i Monteringsteknik från Linköpings universitet, en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Uppsala universitet och en docentur inom Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling från Linköpings universitet. Kerstin har mer än 10 års industriell erfarenhet.

Kerstin har haft uppdrag inom såväl utbildning och administration som ledning och forskning, och ingår i både nationella som Europeiska nätverk med fokus på samverkan för industriell nytta. 2019 blev Kerstin biträdande professor inom Produkt- och Produktionsutveckling vid Jönköping University och därmed forskningsledare för gruppen Produktionsutveckling.

Verksamheten inom Produktionsutveckling arbetar för att skapa kunskap kring utveckling av framtidens produktionssystem. Fokus ligger på hela kedjan från produktionsstrategi till implementering av produktionssystem och dess produktionstekniska lösningar. Avgörande kunskaper för att hantera den industriella kravbilden inkluderar produktionsberedning, förändringsförmåga, rekonfigurerbarhet, automation, samt förmåga att nyttja den ökade mängden tillgänglig digital information.

Antologibidrag

Gopinath, V., Johansen, K., Andersson (Ölvander), J. (2018). Risk Assessment for Collaborative Operation: A Case Study on Hand-Guided Industrial Robots. In: Valentina Svalova (Ed.), Risk Assessment
Grahn, S., Johansen, K., Eriksson, Y. (2017). Safety Assessment Strategy for Collaborative Robot Installations. In: Hüseyin Canbolat (Ed.), Robots Operating in Hazardous Environments
Malm, A., Johansen, K. (2013). Exchange of tacit knowledge within advanced production with small batch sizes. In: Daniel J. Svyantek and Kevin Mahoney (Ed.), Received wisdom, kernels of truth, and boundary conditions in organizational studies

Artikel

Gopinath, V., Johansen, K., Derelöv, M., Gustafsson, Å., Axelsson, S. (2021). Safe collaborative assembly on a continuously moving line with large industrial robots Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 67.
Shahbazi, S., Johansen, K., Sundin, E. (2021). Product design for automated remanufacturing—a case study of electric and electronic equipment in Sweden Sustainability, 13(16).
Henriksson, F., Johansen, K., Schütte, S. (2021). Challenges when working with renewable materials: knocking on wood? International Journal of Sustainable Engineering.
Johansen, K. (2020). Challenges for manufacturers when customers are locked down - Is it possible to be prepared? Journal of Applied Economics and Business Research, 10(2), 54-58.
Henriksson, F., Johansen, K. (2018). Integrated Product and Production Research on Introducing Internet of Things in Swedish Wood Industry Products Procedia Manufacturing, 25, 10-16.
Grahn, S., Gopinath, V., Wang, Xi, V., Johansen, K. (2018). Exploring a Model for Production System Design to Utilize Large Robots in Human-Robot Collaborative Assembly Cells Procedia Manufacturing, 25, 612-619.
Gopinath, V., Johansen, K., Gustafsson, A., Axelsson, S. (2018). Collaborative Assembly on a Continuously Moving Line - An Automotive Case Study Procedia Manufacturing, 17, 985-992.
Gopinath, V., Johansen, K., Derelöv, M. (2018). Demonstrators to support research in Industrial safety - A Methodology Procedia Manufacturing, 17, 246-253.
Gopinath, V., Ore, F., Grahn, S., Johansen, K. (2018). Safety-Focussed Design of Collaborative Assembly Station with Large Industrial Robots Procedia Manufacturing, 25, 503-510.
Poot, L., Johansen, K., Gopinath, V. (2018). Supporting risk assessment of human-robot collaborative production layouts: A proposed design automation framework Procedia Manufacturing, 25, 543-548.
Fredriksson, A., Malm, A., Johansen, K. (2016). What are the differences between related offset and outsourcing?: A case study of a related offset business at Saab International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 14(2), 132-149.
Malm, A., Fredriksson, A., Johansen, K. (2016). Bridging capability gaps in technology transfers within related offsets Journal of Manufacturing Technology Management, 27(5), 640-661.
Johansen, K., Comstock, M., Winroth, M. (2005). Coordination in Collaborative Manufacturing Mega-Networks: A Case Study Journal of engineering and technology management, 22(3), 226-244.
Johansen, K., Comstock, M., Winroth, M. (2004). From Mass Production to Mass Customization: Enabling perspectives from the Swedish mobile telephone industry Production planning & control (Print), 15(4), 362-372.

Artikel, forskningsöversikt

Doktorsavhandling

Johansen, K. (2005). Collaborative Product Introduction within Extended Enterprises (Doctoral thesis). Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Konferensbidrag

Sundin, E., Backman, B., Johansen, K., Hochwallner, M., Landscheidt, S., Shahbazi, S. (2020). Automation Potential in the Remanufacturing of Electric and Electronic Equipment (EEE). Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Henriksson, F., Johansen, K., Wilhelmsson, M. (2018). University as a Laboratory: Exploring how engineering education can support industrial needs. NordDesign, Linköping, Sweden, August 14-17, 2018..
Gopinath, V., Ore, F., Johansen, K. (2017). Safe Assembly Cell Layout through Risk Assessment: An Application with Hand Guided Industrial Robot. Manufacturing Systems 4.0 – Proceedings of the 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems.
Björnsson, A., Jonsson, M., Lindbäck, J., Åkermo, M., Johansen, K. (2016). Robot-Forming of Prepreg Stacks ‐ Development of Equipment and Methods. ECCM17 - 17th European Conference on Composite Materials 26-30th June 2016, Munich, Germany.
Henriksson, F., Johansen, K., Wever, R., Berry, P. (2016). Student-developed laboratory exercises - An approach to cross-disciplinary peer education. NordDesign 2016 - Highlighting the Nordic approach, Trondheim, Norway, August 10-12, 2016.
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). An outlook on multi material body solutions in the automotive industry – possibilities and manufacturing challenges. Detroit (MI), USA: Society of Automotive Engineers, SAE 2016 World Congress and Exhibition.
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). Including Student Case Projects in Integrated Product and Production Development Research – Methodology Description and Discussion. 7th Swedish Production Symposium, SPS, Lund, October 25-27, 2016.
Grahn, S., Langbeck, B., Johansen, K., Backman, B. (2016). Potential advantages using large anthropomorphic robots in human-robot collaborative, hand guided assembly. 6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS).
Gopinath, V., Johansen, K. (2016). Risk Assessment Process for Collaborative Assembly - A Job Safety Analysis Approach. 6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS).
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). On Material Substitution in Automotive BIWs – From Steel to Aluminum Body Sides. 26th CIRP Design Conference.
Olsen, R., Johansen, K., Engström, M. (2015). On Safety Solutions in an Assembly HMI-Cell. Warrendale, PA, USA: SAE International, SAE 2015 AeroTech Congress & Exhibition, Seattle, USA, September 22-24, 2015.
Björnsson, A., Jonsson, M., Johansen, K. (2015). Automation of Composite Manufacturing Using Off-the-shelf Solutions, Three Cases from the Aerospace Industry. ICCM20 - The 20th International Conference on Composite Materials, 19-24th July 2015, Copenhagen Denmark.
Henriksson, F., Johansen, K. (2015). Product development in the Swedish Automotive industry: Can design tools be viewed as decision support systems?. The 23rd International Conference on Production Research (ICPR 2015), Manila, Philippines, 2-5 August 2015.
Gopinath, V., Johansen, K., Gustafsson, Å. (2014). Design Criteria For A Conceptual End Effector For Physical Human Robot Production Cell. Clarion Hotel Post, Göteborg, Sweden The 6th Swedish Production Symposium Clarion Hotel Post Sep 16-18, Gothenburg.
Henriksson, F., Johansen, K. (2014). Towards Applying The Boothroyd, Dewhurst and Knight Methodology for Cost Estimation on Fibre Composite Manufacturing - A Theoretical Approach. Gothenburg The 6th International Swedish Production Symposium 2014, September 16-18, Gothenburg, Sweden.
Björnsson, A., Johansen, K., Thuswaldner, M. (2014). Automated Composite Manufacturing Using Off-the-shelf Automation Equipment – A Case from the Space Industry. 16th European Conference on Composite Materials (ECCM16), June 22-26, 2014, Seville, Spain.
Johansen, K., Öhrwall Rönnbäck, A. (2014). Flexible Automation as a Competitive Business for Manufacturing SMEs. The Swedish Production Symposium.
Björnsson, A., Johansen, K., Alexandersson, D. (2013). Three-Dimensional Ultrasonic Cutting of RTM-Preforms – A Part of a High Volume Production System. 19th International Conference on Composite Materials (ICCM19), July 28 - August 2, 2013, Montréal, Canada.
Björnsson, A., Lindbäck, J., Johansen, K. (2013). Automated Removal of Prepreg Backing Paper - A Sticky Problem. SAE 2013 Aerotech Congress and Exhibition, September 24-26, 2013, Montréal, Quebec, Canada.
Olsen, R., Johansen, K. (2013). Assembly cell concept for human and robot in cooperation. 22nd International Conference on Production Research (ICPR 22), July 28 – August 1, 2013, Iguassu Falls, Brazil.
Lindbäck, J., Björnsson, A., Johansen, K. (2012). New Automated Composite Manufacturing Process:: Is it possible to find a cost effective manufacturing method with the use of robotic equipment?. The 5th International Swedish Production Symposium 6th-8th of November 2012 Linköping, Sweden.
Björnsson, A., Johansen, K. (2012). Composite Manufacturing: How Improvement Work Might Lead to Renewed Product Validation. 5th International Swedish Production Symposium (SPS 2012), 6-8 November 2012, Linköping, Sweden.
Olsen, R., Johansen, K., Jonsson, M. (2012). Flexible automation in the printing industry. 5th International Swedish Production Symposium, 6-8 November 2012, Linköping, Sweden.
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K., Fredriksson, A., Rudlund, M. (2012). Production Start-up Phase: A Comparison between New Product Development and Production Relocation. 5th Swedish Production Symposium (SPS 2012), 6-8 November 2012, Linköping, Sweden.
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Cross-cultural communication challenges within international transfer of aircraft production. 15th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2011), 8-9 June 2011, Lausanne, Switzerland.
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Successful Automotive Platform Strategy – Key Factors. The 4th International Swedish Production Symposium 3rd – 5th of May 2011, Lund, Sweden.
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Manufacturing Challenges Associated With the introduction of New Powertrain Vehicles. The 21st International Conference on Production Research 31st of July - 4th of August 2011, Stuttgart, Germany.
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). To stay competitive in future automotive assembly – Some challenges related to flexibility. The 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2012) 22nd – 24th of January 2011, Kuala Lumpur, Malaysia.
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K. (2011). International transfer of aircraft production: Problems and effects due to cultural differences. 4th Swedish Production Symposium (SPS11), 3-5 May 2011, Lund, Sweden.
Johansen, K., Lahdo, G., Elo, K. (2010). Furniture Manufacturing: Aspects on Assembling Chairs with a Two-Armed Robot. Trondheim. Norway: Tapir Akademisk Forlag, CATS 2010 - 3rd CIRP Conference On Assembly Technology Systems, Trondheim Norway, 1-3 June 2010.
Johansen, K., Öhrwall Rönnbäck, A. (2008). Serving Customers Together: Support for Interorganisational Product Realisation in SMEs. Stockholm, Sweden: KTH, Swedish Production Symposium 2008, Stockholm, Sweden, Nov 19-20 2008.
Johansen, K., Ajkunic, A., Elik, C., Jina, K., Nyberg, J., Sarajlic, R., Lundquist, A. (2007). Assembly simulation in practice - An illustrative learning case. The Swedish production symposium, 2007.
Johansen, K., Björklund, S. (2003). Product realization through concurrent engineering within extended enterprises: A case study. 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, July 26-30, Madeira, Portugal.
Johansen, K., Björkman, M. (2003). Conflicting goals in Concurrent Engineering: Case Studies from Product Introduction within Extended Enterprises. 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, July 26-30, Madeira, Portugal.
Johansen, K., Björklund, S. (2003). Methods for cooperative product development in extended enterprises. Euroma/POMS Conference, June 16-18, Como, Italy.
Johansen, K., Winroth, M. (2003). Localization of Manufacturing: A Systematic Framework. “One World? One view of OM? The Challenges of Integrating Research and Practice”.
Johansen, K., Björkman, M. (2002). Product introduction within extended enterprises. IEEE Internationa Symposium on Consumer Electronics (ISCS'02), 24-26 September 2002. Ilmenau, Germany.
Comstock, M., Johansen, K. (2001). Towards the mass customization of mobile telephones: current strategy and scenarios for realization at Ericsson. The 16th International Conference on Production Research, 29 July - 3 August, Prague, Czech Republic.
Johansen, K., Winroth, M., Björkman, M. (2001). An Economical Analysis on A Strategic Investment in an Assembly Line: Case Study at Ericsson Mobile Communications AB. 16th International Conference on Production Research, ICPR - 16, July 29. -August 3..

Licentiatavhandling

Johansen, K. (2002). Product introduction within extended enterprises : description and conditions (Licentiate thesis, Linköping: Linköpings universitet).

Rapport

Tangen, S., Grünberg, T., Johansson, B., Nordell, P., Johansen, K. (2004). Produktiviteten i fokus. Linköping: Linköpings universitet
Grünberg, T., Johansen, K., Johansson, B., Nordell, P., Tangen, S. (2002). Productivity improvement work at ABB Robotics, Västerås. Linköping: Linköpings universitet
Comstock, M., Johansen, K., Kihlman, H., Sundin, E., Winroth, M. (2002). Project Course within Assembly-NET. Linköping: Linköpings universitet
Sundin, E., Kihlman, H., Johansen, K. (2001). Trends & Frontiers at BT Products, Mjölby, Sweden: The Orion Project. Linköping: Linköpings universitet

Övrigt