SPARK är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska Högskolan, som inkluderar flera av Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsområden. För SPARKs strategiska utveckling och vardagliga verksamhet har miljön ett antal teams med olika roller och ansvarsområden. 

För den sista fasen av SPARK, år 2023-2026, har Tekniska Högskolan huvudansvaret för profileringen av en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering (se rektorsbeslut).

SPARKs ledning och organisationskarta

 

Styrgruppen

Styrgruppen (Steering committee) agerar på uppdrag av Jönköping Universitys Rektor för att leda och övervaka den övergripande och långsiktiga utvecklingen av miljön.

Expertgruppen

Expertgruppen (Advisory board) är kopplad till styrgruppen och ger ett externt och oberoende perspektiv på strategier, verksamhetsplaner och hur det går för miljöns utveckling mot uppsatta mål.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppens (Management team) roll är att utveckla förslag för strategisk utveckling, granska och prioritera projektförslag, samt att förankra arbetet inom Jönköping Universitys organisation. Dess arbete leds av SPARKs Programchef och gruppen består av ledare för de tre styrkeområdena samt det operativa teamet.

Operativa Teamet

Rollen för Operativa Teamet (Operational team) är att leda det operativa arbetet och att ansvara för utvecklingen av SPARKs stödjande processer.