Ny kunskap är en förutsättning för en ökad konkurrenskraft hos tillverkande företag. Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University är nära kopplad till Tekniska Högskolan och skapar värden i er verksamhet genom att stödja er vid utvecklingen och framtagningen av kunskapsintensiva produkter och processer.