Stödja övergången till en hållbar och helt integrerad produkt- och produktionsutvecklingsprocess som stödjer resiliens och cirkularitet i framtida produkter och tillverkningssystem.

Bakgrund

Idag är de industriella utmaningarna med att utveckla produkter och produktionslösningar kopplade till ökade krav i samhället relaterade till en cirkulär ekonomi. Företag ställs inför utmaningar kopplade till kunskapshantering, information och data när samhället kräver digitalisering, spårbarhet, en cirkulär ekonomi och mer återtillverkning/återanvändning/renovering etc. för att stödja resiliens i tillverkningsföretag. Den integrerade produkt- och produktionsutvecklingen kopplar vertikalt ihop teknikutvecklingen med affärsutvecklingen och omvandlar horisontellt strategier, behov och idéer till produkter och tjänster som är redo att distribueras till kund.

Forskningsfokus

Forskningsfokus ligger på produktdesign, produktutveckling och produktionsutveckling inklusive integration av tekniska och organisatoriska aspekter för att hantera en kunskapsintensiv produktframtagningsprocess. Därför strävar in:sure efter att stödja övergången till en hållbar och helt integrerad produkt- och produktionsutvecklingsprocess som stödjer resiliens och cirkularitet i framtida produkter och tillverkningssystem. De förväntade industriella effekterna är bidrag i form av kunskap och färdigheter i hur man utnyttjar och implementerar framväxande tekniker i en konkurrenskraftig integration av produkt- och produktionsutvecklingsaspekter som underlättar affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi.