Kristina Säfsten

Professor produktionssystem
Professor

Forskning

Kristina (Kicki) Säfstens forskningsintresse ligger inom operations management. Aktuell forskning där Kicki är eller har varit aktivt involverad berör på olika sätt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion, med fokus på industrialisering och produktionsstart. För att exemplifiera frågeställningar som berörs kan några forskningsprojekt nämnas. I forskningsprojektet Robust START fokuserades snabb upprampning av produktionssystem. I projektet INTERFACE adresserades både gränssnittet mellan teknikutvecklig och produktutveckling samt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion. I ett annat forskningsprojekt (KNOP) var fokus på lärande och utveckling av kompetens i samband med produktintroduktioner. I projektet INDUS togs ett vidare perspektiv och industrialisering av en försörjningskedja studeras. I det nu aktuella forskningsprojektet IDEAL är fokus på integrerade produkt- och produktionsplattformar med syfte att stödja agil och kunddriven produktframtagning. I detta projekt ingår fyra olika delprojekt, där Kicki leder ett delprojekt som fokuserar integration med hjälp av så kallade boundary objects. All forskning sker i nära samverkan med tillverkande företag, såväl mindre som lite större företag, regionalt samt nationellt.

Biografi

Civilingenjörsexamen 1991 vid Tekniska högskolan i Linköping (LiTH), inom maskinteknik med inriktning produktion samt med fördjupning på automatiserade produktionssystem.

Teknolgie doktor i monteringsteknik 2002 vid Tekniska högskolan i Linköping (LiTH).

Oavlönad docent i produktionsystem 2011 vid Tekniska högskolan i Jönköping (JTH).

Efter civilingenjörsexamen arbetade Kicki några år på Ericsson Telecom AB i Stockholm. År 1995  påbörjades foskarstudierna inom ramen för forskarskolan IMIE (International Graduate School of Management and Industrial Engineering) också det vid LiTH. 2002 disputerade Kicki inom ämnesområdet Monteringsteknik och påbörjade direkt därefter sitt arbete vid JTH som universitetslektor. Kicki antogs 2011 som docent i produktionssystem vid JTH och blev 2014 professor inom ämnet. Kicki är också engagerad i forskarutbildningen vid JTH och har under många år varit forskarutbildningschef vid JTH.

Antologibidrag

Bellgran, M., Säfsten, K. (2006). Produktionsutveckling. In: Håkan Ylinenpää, Bo Johansson, Jan Johansson (Ed.), Ledning i småföretag (pp. 161 -197). Lund: Studentlitteratur
Säfsten, K. (2000). Evaluation of Assembly Systems in the Context of Change. In: Performance Measurement: Past, Present and Future Cranfield, England: Centre for Business Performance, Cranfield School of Management

Artikel

Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2021). Smart factories for single-family wooden houses: a practitioner’s perspective Construction Innovation, 21(1), 64-84.
Berglund, M., Harlin, U., Säfsten, K. (2020). Interactive research in production start-up—application and outcomes Journal of Manufacturing Technology Management, 31(8), 1561-1581.
Säfsten, K., Johansson, G. (2020). Special Issue: Collaborative Research Approaches in Operations Management: Guest editorial Journal of Manufacturing Technology Management, 31(8), 1509-1515.
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P. (2019). Original equipment manufacturer (OEM)-supplier integration to prepare for production ramp-up Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 506-530.
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P., Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process Procedia Manufacturing, 25, 479-486.
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2017). Conceptual sustainable production principles in practice: Do they reflect what companies do? Journal of Cleaner Production, 141, 693-701.
Larsson, C., Syberfeldt, A., Säfsten, K. (2017). How to visualize performance measures in a manufacturing SME Measuring Business Excellence, 21(4), 337-350.
Gustavsson, M., Säfsten, K. (2017). The Learning Potential of Boundary Crossing in the Context of Product Introduction Vocations and Learning, 10(2), 235-252.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2016). Manufacturing strategy formulation, leadership style and organisational culture in small and medium-sized enterprises International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 30(5), 306-325.
Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Managing uncertainty, complexity and dispersion in product development projects International Journal of Product Development, 20(1), 25-48.
Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2014). Interface challenges and managerial issues in the industrial innovation process Journal of Manufacturing Technology Management, 25(2), 218-239.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs Journal of Manufacturing Technology Management, 25(1), 7-26.
Johansson, G., Säfsten, K. (2013). Towards management of challenges in the innovation process: a case study on the application of the interface assessment tool Product: Management & Development, 11(1), 15-23.
Rösiö, C., Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 24(7), 998-1018.
Lakemond, N., Magnusson, T., Johansson, G., Säfsten, K. (2013). Assessing interface challenges in product development projects Research technology management, 56(1), 40-48.
Edh, N., Winroth, M., Säfsten, K. (2012). Production-related Staff's Perception of Manufacturing at a SMME , 3, 340-345.
Berglund, M., Harlin, U., Gustavsson, M., Säfsten, K. (2012). New ways of organizing product introductions Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41(supplement 1), 4856-4861.
Lakemond, N., Säfsten, K., Johansson, G., Magnusson, T. (2012). From Product Development to Production: On the Complexity of Geographical and Organizational Dispersion Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 125-137.
Fjällström, S., Säfsten, K., Harlin, U., Stahre, J. (2009). Information enabling production ramp-up Journal of Manufacturing Technology Management, 20(2), 178-196 Bingley: Emerald .
Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K. (2007). Interfaces between technology development, product development and production: critical factors and a conceptual model International Journal of Technology Intelligence and Planning (IJTIP), 3(4), 317-330.
Säfsten, K., Winroth, M., Stahre, J. (2007). The content and process of automation strategies International Journal of Production Economics, 110(1-2), 25-38.
Winroth, M., Säfsten, K., Stahre, J. (2007). Automation strategies: Existing theory or ad hoc solutions? International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 11(1), 98-114.
Säfsten, K., Aresu, E. (2002). Assembly System Design and Evaluation of 15 Manufacturing Companies in Sweden Manufactoring Systems, 31(1).
Säfsten, K., Winroth, M. (2002). Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME Computers in industry (Print), 49(1), 91-106.

Bok

Säfsten, K., Gustavsson, M. (2020). Research methodology: For engineers and other problem-solvers. Lund: Studentlitteratur AB
Säfsten, K., Gustavsson, M. (2019). Forskningsmetodik: för ingenjörer och andra problemlösare. Lund: Studentlitteratur AB
Abrahamsson, L. Bengtsson, L. Gremyr, I. Kowalkowski, C. Lindahl, M. Nilsson, A. , ... Öhman P. (2016). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm: Liber
Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2010). Effektiv Produktframtagning: analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning. Lund: Studentlitteratur
Bellgran, M., Säfsten, K. (2009). Production Development: Design and Operation of Production Systems. London: Springer
Bellgran, M., Säfsten, K. (2005). Produktionsutveckling: utveckling och drift av produktionssystem. Lund: Studentlitteratur

Doktorsavhandling

Säfsten, K. (2002). Evaluation of assembly systems: An exploratory study of evaluation (Doctoral thesis, Linköping).

Konferensbidrag

Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2020). Revealing the content of Industry 4.0: A review of literature. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Winroth, M., Säfsten, K. (2018). Research Results Improve Learning and Understanding in Master Courses - The use of a manufacturing strategy tool. 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018, Waterfront Convention Centre Stockholm, Sweden, 16 - 18 May 2018.
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2018). On the way to a smart factory for single-family wooden house builders in Sweden. 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018, 16-18 May 2018, Stockholm, Sweden.
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications: The catch 22 of University – industry interaction research. 2017 University-Industry Interaction Conference, Dublin, June 7-9, 2017..
Alayón, C., Sannö, A., Säfsten, K., Johansson, G. (2016). Sustainable production in surface treatment SMEs: an explorative study of challenges and enablers from the CEOs perspective. 1rst Global Cleaner Production and Sustainable Consumption- GCPSC Conference, Sitges, Barcelona, 1-4 November, 2015.
Salim, R., Andersson, O., Schneider, C., Winroth, M., Säfsten, K. (2016). Levels of Automation in the wood products industry: A case study. 23rd EurOMA Conference, Trondheim, 17th-22nd June, 2016..
Säfsten, K., Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge: Key aspects for relevance in collaborative research projects. Trondheim: International Annual EurOMA Conference, 23rd EurOMA International Annual Conference, Trondheim, 17th-22nd June, 2016.
Hilletofth, P., Wlazlak, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Challenges with industralization in a supply chain network: A supplier perspective. MakeLearn and TIIM Joint International Conference.
Johansson, G., Säfsten, K., Adolfsson, A. (2015). Implementation of R&D management models in global organisations. 20th International Conference on Engineering Design (ICED), JUL 27-31, 2015, Milan, ITALY.
Alayón, C., Sannö, A., Säfsten, K., Johansson, G. (2015). Sustainable production adoption by surface treatment SMEs: Challenges and enablers. ..
Larsson, C., Säfsten, K., Syberfeldt, A. (2015). Performance measurement follow-up supporting continuous improvements in manufacturing companies: A systematic review. 22nd Euroma conference, Operations management for sustainable competitiveness, June 28 - 1 July, 2015, University of Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland.
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development: Critical issues from a supplier perspective. 22nd EurOMA International Annual Conference, Neuchâtel, Switzerland, 26 June–1 July, 2015.
Salim, R., Kristina, S., Mats, W. (2015). Current situation analysis: Manufacturing challenges in woodworking sector. The 23th International Conference on Production Research, Manila, August 2-5, 2015..
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2014). Implementation of sustainable production principles within Swedish manufacturers. Göteborg: Chalmers university, The 6th International Swedish Production Symposium 2014, Gothenburg, September 16-18, 2014..
Larsson, C., Säfsten, K., Syberfeldt, A. (2014). Performance measurement communication supporting lean production in SMEs. PMA 2014 conference, Aarhus, 2-27 June, 2014..
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M., Lim Yan Guan, R. (2014). The use of a manufacturing strategy tool and the role of national culture. 21st EurOMA International Annual Conference on Operations Management in an Innovation Economy, Palermo, Italy, June 20-25.
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). Development of a manufacturing strategy framework for SMEs. The 21st EurOMA International Annual Conference on Operations Management in an Innovation Economy, June 20-25, Palermo, Italy.
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). Usability of a manufacturing strategy framework developed for SMEs. Proceedings of the 6th Swedish Production Symposium, September 16-18, Göteborg, Sweden.
Säfsten, K., Allert, A. (2014). Business support agencies introducing lean production in SMEs – does it make any difference?. 6th Swedish Production Symposium, September 16-18, Göteborg, Sweden.
Winroth, M., Säfsten, K. (2013). Development Of A Manufacturing Strategy Tool Useful To SME – An Interactive Approach. The 22nd International Conference on Production Research, July 28-Aug 1, Iguassu Falls, Brasil.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). Leadership style, organization culture and manufacturing strategy formulation - Empirical evidence from Swedish SMEs. 22nd International Conference on Production Research.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). Leadership Style, Organisation Culture And Manufacturing Strategy Formulation; Empirical Evidence From Swedish Smes. Proceedings of 22nd International Conference on Production Research.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2013). The role of contextual factors for manufacturing strategy formulation in SMEs. 20th EurOMA conference, 7-12 June, Dublin, Ireland.
Alayón, C., Säfsten, K., Johansson, G. (2013). Sustainability in manufacturing: A literature review. 20th EurOMA International Annual Conference (European Operations Management Association), Dublin, June 7-12th, 2013..
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2012). Requirements on manufacturing strategy frameworks for SMME. Proceedings of Swedish Production Symposium, Nov. 6-8, Linköping, Sweden.
Edh, N., Winroth, M., Säfsten, K. (2012). Organizational comprehension of manufacturing strategy - A case study of a SMME. 45th CIRP Conference on Manufacturing Systems Technology, May 16-18 2012, Athens, Greece.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process: evidence from SMEs. 4th World conference P&OM, 1-5 July 2012, Amsterdam.
Löfving, M., Säfsten, K., Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process – evidence from SMEs. The 3rd EurOMA-POMS World Conference, Amsterdam, the Netherlands.
Winroth, M., Säfsten, K., Löfving, M., Edh, N. (2012). A tentative comprehensive manufacturing strategy framework adapted to the requirements in SME. POMS 23rd Annual Conference "Socially Responsible Operations", April 20-23, 2012, Chicago, IL, U.S.A..
Säfsten, K., Winroth, M. (2011). Manufacturing strategies supporting competiveness in SMME. The 4th Swedish Production Symposium, Lund, 4-5 maj, 2011..
Säfsten, K., Berglund, M., Harlin, U., Gustavsson, M. (2011). Development activities in product introductions – a cross functional approach. 10th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management, 4-6 April 2011, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa.
Säfsten, K., Winroth, M. (2011). Manufacturing supporting strategies in SMME. EUROMA, Cambridge, UK, 3-5 July..
Säfsten, K., Gustavsson, M., Berglund, M., Harlin, U. (2009). Preparatory Production Activities and Learning During product Introduction. The International 3rd Swedish Production Symposium, SPS'09, Göteborg, Sweden, 2-3 December 2009.
Johansson, G., Säfsten, K. (2009). Assessment of challenges in the innovation process: Experiences from application of the interface management method. The International 3rd Swedish Production Symposium, SPS'09, Göteborg, Sweden, 2-3 December 2009.
Winroth, M., Säfsten, K. (2008). Automation Strategies: Implications on strategy process from refinement of manufacturing strategy content. 19th Annual Conference of the Production and Operations Management Society. May 9-12 La Jolla, California.
Säfsten, K., Johansson, G., Lakemond, N., Magnusson, T. (2008). Managing Interfaces in the Industrial Innovation Process. Swedish Production Symposium, 2008.
Säfsten, K., Harlin, U., Fjällström, S., Berglund, M. (2008). Proactive and Reactive Ways of Managing Product Introduction. The Swedish Production Sympoisum.
Säfsten, K., Berglund, M., Gustavsson, M., Harlin, U. (2008). Learning and Competence Driven Product Introduction. The Swedish Production Symposium 2008.
Berglund, M., Harlin, U., Säfsten, K. (2008). Knowledge gained from product introduction and implications for organizational learning. The ninth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management.
Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K. (2007). A model for managing interfaces between technology development, product development and production. R&D Management Conference, Bremen, Germany.
Winroth, M., Säfsten, K., Stahre, J., Granell, V., Frohm, J. (2007). Strategic automation: Refinement of classical manufacturing strategy. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg 28-30 August.
Fjällström, S., Säfsten, K., Stahre, J. (2007). Differences concerning information when handling predictable and enpredictable events in production systems. The 8th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation.
Winroth, M., Säfsten, K., Stahre, J. (2006). Automation Strategies: Requirements on the Strategy Process. the 39th CIRP International Seminar On Manufacturing Systems.
Winroth, M., Säfsten, K., Lindström, V., Frohm, J., Stahre, J. (2006). Automation Strategies: Refinement of Manufacturing Strategy Content. the 17th Annual POMS Conference.
Lakemond, N., Säfsten, K., Johansson, G., Magnusson, T. (2006). From Product Development to Production: On the Complexity of Geographical and Organizational Dispersion. R&D Management Conference, Lake Windermere, Cumbria, UK.
Magnusson, T., Johansson, G., Säfsten, K. (2006). Bridging the boundaries between technology development, product development and production. 13th International Product Development Management Conference, Milan, Italy.
Lundin, R., Johansson, G., Säfsten, K. (2006). Assessing performance of the Design-Manufacturing (DM) interface: a review of the literature. the Second European Conference on Management of Technology, Birmingham, 10th to 12th September 2006.
Johansson, G., Magnusson, T., Säfsten, K., Lakemond, N. (2006). Case studies on the application of interface dimensions in industrial innovation processes. 2nd European Conference on Management of Technology, 10th to 12th September 2006, Birmingham, United Kingdom.
Säfsten, K., Lakemond, N., Johansson, G., Magnusson, T. (2006). The Content and Role of Preparatory Production Activities in the Product Development to Production Interface. Ljubljana: University of Ljubljana, the 39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems.
Groth, M., Säfsten, K., Johansson, G. (2006). Research in Sweden on product and production development: A survey. Technology and global integration, the Second European Conference on Management of Technology, Birmingham, 10th to 12th September 2006.
Berg, M., Säfsten, K. (2006). Managing production ramp-up: Requirement on strategy content. POMS International 2006, Shanghai, China..
Fjällström, S., Säfsten, K., Berg, M. (2006). Production ramp-up and the role of information. 8th Int. Conference on MITIP, September 11-12, 2006 in Budapest, Hungary,.
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction: Market Requirements Affecting the Level of Interaction. 15th International IPSERA Conference, 2006: Creating and Marketing Value in Supply Networks.
Winroth, M., Säfsten, K., Stahre, J. (2005). Automation strategies: Existing theory or ad hoc solutions?. 16th Annual POM Conference.
Säfsten, K., Winroth, M., Stahre, J. (2005). The content and process of automation strategies. 18th International Conference on Production Research.
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. International conference on operations and supply chain management, Bali-Indonesia, 15-17 December 2005.
Berg, M., Säfsten, K. (2005). A performance measurement framework for evaluation of production ramp-up. International Conference on Operations and Supply Chain Management 2005, Nusa Dua, Bali..
Berg, M., Fjällström, S., Stahre, J., Säfsten, K. (2005). Production ramp-up in the manufacturing industry: Findings from a case study. The 3rd International Conference on Reconfigurable Manufacturing, Ann Arbor, MI, US.
Bellgran, M., Säfsten, K. (2004). Production System Design and Evaluation for Increased System Robustness. Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico.
Johansson, J., Belov, I., Säfsten, K., Leisner, P. (2004). Thermal Analysis of an Electronic Module with a Double-sided PCB Housed in a 2-MCU Enclosure for Avionic Applications. Washington, D.C.: IMAPS--International Microelectronics and Packaging Society, 2004 International Symposium on Microelectronics, November 14-18, 2004, Long Beach Convention Center, Long Beach, Ca.
Johansson, J., Belov, I., Säfsten, K., Leisner, P. (2004). Thermal design evaluation of an electronic module for helicopter applications. WEAG-CEPA2 Microelectronics Workshop on Thermal Management.
Säfsten, K., Bellgran, M. (2003). Strategies for Learning During Design and Evaluation of Production Systems. The 17th International Conferemce on Production Research.
Säfsten, K. (2003). Evaluation of assembly systems and different approaches to system design. Cork, Ireland 20th International Manufacturing Conference (IMC 20).
Säfsten, K., Winroth, M. (2001). Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME. Fourth SMESME International Conference Stimulating Manufacturing Excellence in Small & Medium Enterprises, 14 - 16 May 2001Aalborg, Denmark.
Säfsten, K., Bellgran, M. (2001). Design Driven Evaluation of Production Systems. Prague, Czech republic The 16th International Conference on Production Research.
Broman, M., Eskilander, S., Säfsten, K. (2000). Interaction between Assembly System Suppliers and their Customers. Stockholm, Sweden The 33RD CIRP International Seminar on Manufacturing Systems.
Säfsten, K., Aresu, E. (2000). Assembly System Design and Evaluation at 15 Manufacturing Companies in Sweden. Stockholm, Sweden 33rd CIRP International Seminar on Manufacturing Systems.
Säfsten, K., Johansson, C. (1999). Systematic Evaluation Supports Efficiency in Assembly Systems. The Second International Conference. Managing Enterprises, Stakeholders, Engineering, Logistics and Achievement. 18-20 November 1999, Newcastle, Australia.
Säfsten, K. (1999). Strategic Preconditions for Efficient Assembly. Limerick, Ireland The fifteenth conference of the International Foundation for Production Research ; 9th-12th August 1999.

Licentiatavhandling

Säfsten, K. (1998). Requirements and strategic precondictions for efficient assembly: a theoretical analysis (Licentiate thesis, Linköping: Linköping University).

Proceedings (redaktörskap)

Säfsten, K., Elgh, F. (Eds.). (2020). SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium, October 7–8, 2020. , Amsterdam: IOS Press

Rapport

Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). STRATEGO - Manufacturing strategies supporting competitiveness in small and medium-sized manufacturing enterprises: A Handbook. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Säfsten, K., Winroth, M., Löfving, M. (2014). STRATEGO Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag – en handbok. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Säfsten, K., Johansson, G. (2005). Forskningsverksamhet inom produktframtagning i Sverige: En ögonblicksbild år 2004. Stockholm: Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Säfsten, K., Winroth, M. (2002). Produktionssystem och produktionsstrategi i balans. Linköping: Linköpings universitet
Säfsten, K. (1998). Strategic management of technology: Implications for an assemmbly plant. Linköping: Linköpings universitet

Övrigt

Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. . Managing disturbances during the industrialisation process from a supplier perspective.