Tillsammans skapar vi framtidens produkter och processer

Ny kunskap är en förutsättning för en ökad konkurrenskraft hos tillverkande företag. Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan, Jönköping University skapar värden i er verksamhet genom att stödja er vid utvecklingen och framtagningen av kunskapsintensiva produkter och processer.

Styrkeområden

Nyheter