SPARK-konferensen 2023 hölls den 20 april vid Jönköping University och hade temat: ”Forskning som gör nytta där företagen finns - Akademins betydelse för industrins utveckling”.

Konferensen samlade ca 100 deltagare, som fick höra keynote-tal från bland annat Stefan Wärn, Saab, Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Plåt, Annika Engström samt Jenny Bäckstrand, Tekniska Högskolan, där de berättade om forskning som görs tillsammans med företag och högskolan och vad det gett deras repsektive verksamheter.

Vid konferensen hölls prisutdelning av SPARK Award 2023, som tilldelades projektet ReActS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se intervjun med projektledare och representanter för de medverkande företagen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Presentationerna som hölls under förmiddagen finns vid aktuell programpunkt i programmet nedan.

SPARK drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och är en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Key-note speakers

Stefan Wärn, Director, Head of Operations Live Training, Saab - "Kunskapsbyggande för framgångsrik systemutveckling"

Cajsa Lundberg, vd för AB Lundbergs Pressgjuteri - "Så kan SME nyttja den senaste forskningen - tillsammans tar vi fram ny kunskap som industrin behöver"

Annika Engström, docent i arbetsorganisation, Tekniska Högskolan - "Verksamhetsledare och forskare som sparringpartners - om konsten att lära av varandra för olika syften"

Jenny

Jenny Bäckstrand, docent på Tekniska Högskolan och gränsgångare vid Träcentrum Nässjö - "Tre års erfarenheter av gränsgångare mellan JTH och Träcentrum"

Program

Registreringen öppnar och besökare välkomnas med fika och en utställning av några av SPARKs pågående forskningsprojekt.


Jonas Gallneby leder en Live-sändning på LInkedIn.


Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Arkaden (entréplan)

Inledning av moderator Jonas Gallneby tillsammans med Linda Bergqvist och Salem Seifeddine.


Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb116 (entréplan)

Jonas Gallneby, Moderator

Linda Bergqvist, Samverkanschef Tekniska Högskolan

Salem Seifeddine, Forskningschef Tekniska Högskolan och Programchef SPARK

Key-note presentationer av Saab, AB Lundbergs Pressgjuteri i dialog med samverkande företag och forskare vid Tekniska Högskolan.


"Kunskapsbyggande för framgångsrik systemutveckling"
Presentatör: Stefan Wärn, Director, Head of Operations Live Training, Saab

Stefans presentation finns här. Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Stefan Wärn

"Så kan SME nyttja den senaste forskningen - tillsammans tar vi fram ny kunskap som industrin behöver"

Presentatör: Cajsa Lundberg, vd AB Lundbergs Pressgjuteri i dialog med Ehsan Ghassemali, docent Tekniska Högskolan

Ehsans presentation finns här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Cajsa Lundberg

Ehsan Ghassemali

Ehsan Ghassemali

”Verksamhetsledare och forskare som sparringpartners - om konsten att lära av varandra för olika syften”

Presentatör: Annika Engström, docent i arbetsorganisation, Tekniska Högskolan i dialog med Emma Hallman, Manufacturing and Development Manager på Fagerhult Group och Håkan Nilsson, Head of EHS, Quality and Security, Siemens Energy

Annikas presentation finns här. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Annika Engström

Emma Hallman

Emma Hallman

Håkan NIlsson


Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb116 (entréplan)

Här får du veta nyttan med att ha nycklar till varandras verksamheter.


"Tre års erfarenheter av gränsgångare mellan JTH och Träcentrum"
Presentatör: Jenny Bäckstrand, docent på Tekniska Högskolan och gränsgångare vid Träcentrum NässjöJenny Bäckstrand

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb116 (entréplan)

Jonas Gallneby gör en kort summering av förmiddagens presentationer.


Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb116 (entréplan)

Vinnare av SPARK Award 2023 presenteras.

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb116 (entréplan)

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet, (entréplan)

I din anmälan anger du vilken arena du önskar delta i.


Tre parallella arenor mellan akademi, näringsliv och samhälle på temat Samverkan i praktiken - goda exempel på forskning i samproduktion inom:


Arena 1. Cirkulär produktframtagning i ett uppkopplat samhälle

Det kommer nya krav på spårbarhet, databaser som ecovadis ställer krav på leverantörer, samhället strävar mot en cirkulär ekonomi, automation och digitalisering ökar på alla områden. Diskussionen kommer att handla om utmaningar och möjligheter i framtagningen av produkter och produktionssystem som stödjer industrin i framtidens cirkulära samhälle. Med andra ord – grön omställning i ett produktframtagningsperspektiv.

Presentation Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Arena 1 leds av Professor Kerstin Johansen, styrkeområdesledare för

in:sure – Integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och förändringsförmåga


Lokal: Tekniska Högskolan, E1028 (entréplan)

Kerstin Johansen

Kerstin Johansen

Arena 2. Klimatåtgärder inom material och tillverkning: mot ett koldioxidneutralt samhälle

Trots omfattande ansträngningar för förnybar energi och elektrifiering är det omöjligt att nå nettonollutsläppsmålen utan att bygga in klimatfrågor i material och tillverkning. Denna workshop är en arena för att förankra och brainstorma, i samarbete med industrin och andra intressenter, hur vi kan bidra till att påskynda arbetet. Tillsammans utvecklar vi forskningen och skräddarsyr utbildningsverksamheten inom hållbara metalliska och polymera material samt får till en energi-/resurseffektiv tillverkning i syfte att realisera högpresterande komponenter, med särskilt fokus på - men inte begränsat till - gjutna komponenter.

Presentation Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Arena 2 leds av docent Ehsan Ghassemali, styrkeområdesledare för Material, tillverkning och gjutna komponenter för hållbarhet


Arenan leds på engelska, men det går bra att delta och att ställa frågor på svenska.


Lokal: Tekniska Högskolan, E1022 (entréplan)


Ehsan Ghassemali

Ehsan Ghassemali

Arena 3. ChatGPT och sen då?

Vissa anser att ChatGPT klarat Turingtestet, dvs. AI-forskningens heliga gral. Vilka nya utmaningar ligger nu framför oss i jakten på oändlig intelligens och evigt liv? I dagens samverkansarena resonerar vi kring såväl möjligheter som faror med dagens och morgondagens AI. Men vi blir även mer konkreta och diskuterar AI-forskningen på JU, framför allt hur den kan stödja tillverkningsindustrin i Jönköping med omnejd.


Arena 3 leds av Professor Ulf Johansson, styrkeområdesledare för Human-Centered Industrial AI


Lokal: Tekniska Högskolan, E1017 (entréplan)

Ulf Johansson

Ulf Johansson

Efter konferensens slut följer en enkel AW. Anmälan krävs.

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)