Vertikals bloggare

Radu Harald Dinu

Radu Harald Dinu är universitetslektor och ämnesansvarig i historia samt biträdande ledare för forskningsmiljön CCD ( www.ju.se/ccd ) vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University”.

Leva livet

Denna blogg tillhör projektet ”Leva livet: boendestöd till personer med SMI” som är finansierad av Forte: Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd och involverar samarbete mellan forskare från HHJ och Kommunal Utveckling i Jönköping. I projektet ingår: Ulrika Börjesson, Pia Bülow, Per Bülow, Mikael Skillmark, Mattias Vejklint, Monika Wilińska.