Äpplen och päron i byggsvängen

2024-04-02

Att bygga hållbart är en stor utmaning. Ett av de stora problemen är informationsöverföringen. Tillverkarna av produkter har olika hemmasnickrade system, vilket gör det svårt att jämföra produktdata. Kan belysningsbranschen vara startpunkten för en systematisering av informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder?

Genrebild. Foto: Heye Jensen @ Unsplash

Plötsligt händer det. Efter vad som känns som årtionden av diskussioner om hur vi ska kunna möta klimatkrisen så är det action som gäller. Inte minst inom byggindustrin där allt fler byggherrar väljer att certifiera sina projekt, till exempel genom Breeam eller Leed. Fint så – men för entreprenörer och underleverantörer är ett hållbarhetscertifierat projekt en rejäl utmaning som kostar onödigt mycket tid och pengar. Varför?

Svårt att jämföra

Ett byggprojekt är komplext och består av ett stort antal komponenter från tillverkningsindustrin. Komponenter vars egenskaper och funktion ofta är direkt beroende av varandra för att skapa de mänskliga, miljömässiga och ekonomiska värden som ett hållbart byggprojekt kräver.

Även om tillverkningsindustrin redovisar sin produktdata digitalt så saknas generella system. Tillverkarna gör sitt bästa för att tillgodose intressenternas informationsbehov, men var och en har löst det på sitt eget sätt. Den som planerar ett projekt har helt enkelt svårt att jämföra olika produkter med varandra och att synkronisera dem i kedjan. Det blir som att jämföra äpplen och päron.

Industrin ställde upp

Belysningen är en viktig del av en byggnads inomhusklimat med stor påverkan på energieffektivitet och människors hälsa. Belysningen är också nära kopplad till flera av byggnadens andra funktioner; till exempel dagsljusinfall genom fönster samt temperatur och friskluft via värmesystem och ventilation.

Belysningsbranschen är därmed en utmärkt startpunkt för arbetet med att utveckla ett generiskt digitalt informationssystem. I forskningsprojektet MAP4Light har vi, med utgångspunkt i belysning, undersökt hur man kan förbättra informationsflödet mellan de inblandade parterna i byggprocessen. Eftersom Jönköpingsregionens näringsliv har en stark förankring i byggbranschen inledde vi ett samarbete med fyra ledande lokala aktörer Fagerhults Belysning, OBOS Sverige, Elitfönster och Informationsbyggarna. Företagen släppte in oss i sina processer och delade information om vilka produktdata de erbjuder och hur de ser på byggbranschens framtida behov.

Vem tar över stafettpinnen?

Utifrån detta har vi byggt en mjukvaruprototyp som visar hur den produktdata som ljusdesignern behöver kan hämtas automatiskt från tillverkarna. På det sättet skapas förutsättningarna för att skapa en hållbar ljusmiljö i relation till resten av byggprojektet. I utvecklad form kan mjukvaran gå ut på webben och hämta in den information som ljusdesignern behöver. Man slipper alltså att mata in separat information från olika tillverkare, kan lättare jämföra produktinformationen och kvalitetssäkra samtidigt som man sparar massor av tid. Mjukvaran är naturligtvis tillämpbar inom alla olika byggrelaterade områden, inte bara belysning.

Nu återstår frågan: är byggbranschens aktörer på central nivå redo – och intresserade – att realisera idén? Under tiden går vi vidare med nästa forskningsprojekt, ProFlow, med fokus på beställarens och slutanvändarens behov i den cirkulära ekonomin.

Författare

Tekniska Högskolan

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.