Så röstade kommunerna i EU-valet 2024

2024-06-10

I denna stund håller de sista rösterna fortfarande på att räknas, men det är trots det ganska enkelt att hitta vinnarna och förlorarna i detta val.

Europaparlamentet. Foto: ogimenezs från Pixabay

Detta var ett val där V och MP gick starkt framåt. Samtidigt backade C, KD och SD. Klart är även att hur vi röstar tenderar att variera ordentligt beroende på var vi bor i landet. Jag har nu på förmiddagen gjort en mycket snabb analys av resultaten i våra svenska kommuner. Jag har tagit de nuvarande preliminära siffrorna och även jämfört med de siffror jag sparade ner dagen efter förra EU-valet. Så låt oss gå igenom läget - parti för parti. Vi börjar med Socialdemokraterna. Kartorna nedan visar dels andelen röster de fått, samt därefter förändringen sedan det senaste EU-valet:

S
Förändring S

Det är relativt lätt att se att S har sitt starkaste stöd i norra delarna av landet. Samtidigt ser vi på kartan därefter att det också är i norra delarna av landet som man har tappat mest stöd sedan förra valet. Istället går man mer framåt i de södra delarna. S har gått tillbaka mest i kommunerna där V, M och KD har gått framåt. Partiet har samtidigt gått framåt i kommuner där även L har gått framåt.

Låt oss därefter titta på hur det ligger till för Moderaterna:

M
Förändring M

På många sätt är Moderaternas stöd spegelvänt från Socialdemokraternas, med ett klart mycket starkare stöd i de södra delarna av landet - framförallt i storstadsomårdena. Partiet har också gått framåt i norra delarna av Värmland och i Dalarna sedan förra valet. M har gått framåt mest i kommuner där C, KD, MP och SD har gått i motsatt riktning.

Om vi därefter ser på läget för Sverigedemokraterna:

SD
Förändring SD

Sverigedemokraternas stöd är som starkast i många av de mindre kommunerna i Skåne. Samtidigt är det också i den typ av kommuner som SD har tappat sitt stöd i högst utsträckning sedan förra valet. Även i norra delarna av landet röstar man i lägre grad på SD i detta val jämfört med förra EU-valet. SD har tappat mest i kommuner där S, C, KD, L och M gått relativt sett bättre.

Låt oss därefter titta på V - det parti som gick starkast framåt i detta val:

V
Förändring V

Vänsterpartiet har sitt klart starkaste stöd i norra delarna av landet. Det är också i stor utsträckning här som man dessutom ytterligare stärkt sin ställning sedan förra EU-valet. Undantaget är dock Arjeplog och Jokkmokk. I dessa kommuner är V redan starka sedan tidigare, men man har inte stärkt sin ställning i samma utsträckning som i övriga kommuner runt omkring. Vänsterpartiet har gått framåt där S, C, L och MP har backat och mindre bra i kommuner där även KD backade.

Låt oss därefter titta på C - det parti som backade mest i detta val:

C
Förändring C

Centerpartiet har sitt stöd främst i mindre kommuner runt om i landet på håll från storstadsområdena. De går också bakåt i princip i hela landet, enbart med något enstaka undantag (framförallt Haparanda - en kommun där partiet har ett mycket starkt stöd). C har tappat i kommuner där S, KD, MP, M, SD och V gick relativt sett bättre.

Därefter tar vi en titt på KD - ytterligare ett parti som backade signifikant sedan förra EU-valet:

KD
Förändring KD

KD har ett starkt fäste i Småland, men gjorde ett relativt sett bättre val i de norra delarna av landet jämfört med valet 2019. Faktum är att partiet tycks ha tappat allra mest av sina väljare i kommuner där de har ett relativt starkt fäste sedan tidigare. KD gjorde ett relativt sett bättre val i samma kommuner där S och V och gick bättre, men sämre i kommuner där C, L, M och SD gick bättre.

MP
Förändring MP

MP har traditionellt sett varit ett parti som går bra i storstadsområdena. Så var det även i detta val, men de gör också ett bra val i vissa Norrlands-kommuner såsom Jokkmokk och Åre. Jämfört med valet 2019 går MP framförallt framåt i norra delarna av landet. MP gick framåt i kommuner där C, M och V gjorde relativt sett sämre val.

Så går vi vidare till Liberalerna:

L
Förändring L

Liberalerna har sitt starkaste fäste runt storstadsområdena (och då framförallt runt Stockholm). De gjorde också ett relativt sett bättre val i dessa områden jämfört med förra valet. Om vi jämför med förändringarna sedan förra valet så gick L bättre i samma kommuner som S också gick bra, men sämre i kommuner där KD, SD och V gick bättre.

I tidigare val - både till EU och i nationella val - har det varit tydligt att stad och land varit en stark skiljelinje. Så är det även i detta val och partierna följer i stort sett de mönster vi sett tidigare. Tabellen nedan visar några av relationerna. Om det finns en signifikant och positiv relation markerar jag detta med ett "+", en negativ relation markeras med ett "-". Om relationen är insignifikant markeras det med "*".

Kommunkorrelationer

S har ett lägre stöd i kommuner med högre inkomster, högre andel högutbildade och där det är en högre befolkningstäthet (stad). De har ett högre stöd i kommuner med en högre andel arbetslösa, en högre andel unga och där man tog emot fler flyktingar per invånare under flyktingvågen 2015. Däremot är det inte generellt sett en högre andel utrikes födda i dessa kommuner. Detta är samma mönster som vi ser för kommuner där SD också har ett högre stöd.

M, MP och till viss del även L har stöd i kommuner som har högre inkomster, högre andel högutbildade och där man bor tätare (stad). De har en lägre stöd i kommuner med fler arbetslösa och där man tog emot fler flyktingar under flyktingkrisen.

Det är svårt att hitta något generellt mönster för kommunerna som i högre grad röstade på KD, men de har ett något starkare stöd i kommuner med en mindre befolkning och där det finns färre arbetslösa.

C har sitt starkaste stöd på landsbygden i kommunder där befolkningsutvecklingen har varit svagare över tid.

Slutligen V har ett starkare stöd där fler flyktingar togs emot under flyktingkrisen och en svagare stöd i kommuner där inkomsterna är högre. De har också ett starkare stöd på landsbygden där befolkningsutvecklingen har varit svagare.

Om vi gör samma övning men denna gång för förändringar

Förändring kommunkorrelationer

Om vi framförallt fokuserar på utvecklingen mellan stad och land ser vi att de partier som gick starkast framåt (eller tappade minst) på landsbygden var KD, M och till viss del V. De partier som stärkte sina positioner i städerna var S, C och till viss del L, SD och MP.

Det är viktigt att komma ihåg att siffrorna fortfarande inte är sluträknade, men tillräckligt många röster är räknade för att se ett resultat och inte minst att se mönster i hur vi röstat. Klart är att stad och land fortsätter att vara en skiljelinje i hur vi röstar - precis på samma sätt som inkomst, utbildning, ålder och situation på arbetsmarknaden.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.

Relaterade bloggposter