Framtidens tillverkning: att minska klimatpåverkan genom resurseffektiv och cirkulär produktion

2024-03-05

För att bemöta den nuvarande klimatkrisen står tillverkande företag inför en enorm uppgift – att kraftigt minska sina utsläpp och påverkan på klimatet. Traditionellt har vi fokuserat på att förlänga livslängden på våra produkter genom reparation, restaurering och återtillverkning. Detta är en viktig del av den cirkulära ekonomin, men det räcker inte längre. För att göra verklig skillnad måste vi tänka om och tänka nytt.

Det betydelsefulla skiftet

För tillverkande företag handlar det nu inte bara om att förlänga livslängden på produkterna, utan även om att minska resursanvändningen och göra produktionen mer effektiv. Det innebär att man inte bara måste använda råmaterial, vatten och energi effektivt, utan också se över användningen av produktionsutrustning. Att hitta kreativa lösningar för att behålla värdet i resurserna och skapa en ömsesidig nytta är avgörande för att minska företagens klimatpåverkan.

Återblick i historien

Kanske måste vi vända blicken bakåt i historien och återvända till ett sundare förhållningssätt till våra resurser. Tiden då vi bara använde och därefter slängde är över. Det kräver också en omprövning av produktionsutrustning. I det förflutna har införandet av nya produkter varit långsamt, som exempelvis utvecklingen av förbränningsmotorer som har tagit decennier. Nu står hela fordonsindustrin inför stora utmaningar med övergången från förbränningsmotorer till elmotorer. Det är en positiv förändring, men tekniken är fortfarande under utveckling, och stora förändringar väntar.

Framtidens produktionsutrustning

För att göra en sådan omställning behöver företagen ha produktionsutrustning som snabbt kan anpassas till teknologiutvecklingen. Detta kan t.ex. handla om att utrustning byggs upp på ett modulärt sätt och enkelt kan anpassas genom att lägga till eller ta bort moduler, eller nya affärsmodeller där utrustning leasas istället för att köps. Slit och släng-beteenden är inte längre ett alternativ, och målet bör vara att använda samma produktionsutrustning så länge som möjligt. Att hantera produktionsrustningen och de resurser som används i dem på ett hållbart och cirkulärt sätt är numera en nödvändighet.

Forskningens betydelse

För att göra detta till verklighet behöver tillverkande företag tänka på ett nytt sätt och detta kan ny forskning ge stöttning i. Hittills har forskningen bara börjat skrapa på ytan gällande cirkularitet kopplat till produktionsutrustning, och det saknas en tydlig vägbeskrivning om vad detta skulle kunna innebära och hur det kan uppnås. Forskning från institutioner såsom JTH har tagit de första stegen och utvecklat ramverk och verktyg för att designa, analysera och utvärdera cirkularitet i produktionssystem. Mer om detta kan ni läsa om i licentiatavhandlingen "On Circularity in Production Systems – Exploring the Realization Through Circularity Practices". Avhandlingen finns att läsa via länken: https://urn:nbn:se:hj:diva-62443

Kontakt

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.