Samarbeta med Tekniska Högskolan

Det finns många vinster med att samverka med Tekniska Högskolan. Våra studenter är framtidens arbetskraft och kommer ut med kunskap om det senaste inom sina respektive utbildningar. Både forskning och utbildning gör vi tillsammans med företag med deras utmaningar i fokus. Nedan finner du flera olika erbjudanden och möjligheter till samverkan samt kontaktvägar in på Tekniska Högskolan.

Skriv upp dig för JTH's nyhetsbrev!

* indicates required

Intuit Mailchimp

Kompetensförsöjning

Huvuderbjudanden

Behöver ditt företag kompetensutveckling inom ett särskilt område? Behöver ni hjälp med ett projekt eller en studie? Tekniska Högskolans näringslivsförlagda kurser är en vinn-vinn för både er och för studenten. Genom att bjuda in en ingenjörsstudent på praktik får ni möjligheten att utveckla er verksamhet utifrån era behov. Samtidigt får studenten chansen till stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter inom sitt utbildningsområde. Praktiken utformar ni tillsammans med studenten för att säkerställa att båda parter får optimal nytta av samarbetet.

 

Se vår broschyr Pdf, 5.3 MB. om NFK och examensarbete eller läs mer om NFK här.


Här ser du vad studenterna läst innan de går ut på NFK.

Är ditt företag aktivt på den internationella marknaden? Eller behöver ni ett internationellt perspektiv på ett problem eller en process? På Tekniska Högskolan studerar hundratals internationella studenter på olika nivåer. Genom praktik, så kallad Näringslivsförlagd kurs, eller examensarbete kan de ta sig an era utmaningar och se dem ur nya vinklar.

Har ditt företag en utmaning som behöver ses med nya ögon? Vill ni effektivisera era arbetsrutiner och tillverkningsprocesser eller kanske undersöka hur kontorsutformningen påverkar medarbetarnas produktivitet? När ni bjuder in en ingenjörsstudent att göra ett examensarbete kan ni tillföra ett akademiskt perspektiv och hitta lösningar på en verklighetsrelaterad utmaning i er organisation. Samtidigt får studenten möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper. Det ger mervärden både för er och för våra studenter.

Se vår broschyr Pdf, 5.3 MB. om NFK och examensarbete eller läs mer om examensarbete här.

Karriärum är Tekniska Högskolans egen näringslivsdag, och är ett suveränt tillfälle för ditt företag att sälja in er verksamhet och hitta ny kompetens. Knyt kontakter med nyfikna och engagerade studenter och utnyttja möjligheten att bjuda in till praktik eller examensarbete. Under Karriärum möter du också många andra regionalt och nationellt verksamma företag som kan vara viktiga för ditt nätverk. 

Läs mer på ju.se/karriarum

På Xjobbsmässan visar studenterna upp resultatet av sina studier - examensarbetet. Där har de förvärvade kunskaperna omsatts till en produkt eller lösning som efterfrågas av näringslivet. Ta vara på möjligheten att träffa duktiga högskoleingenjörer, tekniker, masterstudenter och civilingenjörer som snart ska ta examen och är redo för arbetslivet.
Läs mer om Xjobbsmässan här.

Här når du studenter med allt från praktik- till jobberbjudanden. Din annons visas direkt i jobbportalen som omfattar tusentals kompetenta studenter. Jobbportalen är gratis för dig att använda.
Läs mer om jobbportalen här.

Synliggör ditt företag genom att dela ut stipendier till duktiga studenter. Tekniska Högskolan arrangerar en stor stipendieutdelning i samband med Xjobbsmässan i månadsskiftet maj-juni varje år. Stipendier är ett bra sätt att attrahera studenter för praktik/Näringslivsförlagd kurs och examensarbete på ditt företag.

Bygg ditt företag och ditt varumärke i samarbete med våra studenter och forskare. Det finns många sätt att sponsra Tekniska Högskolan och samtidigt exponera ditt varumärke: vi är lyhörda för dina idéer!
Ett projekt med stort medialt genomslag är vår solbil som sponsras av ett 60-tal företag med pengar, kunskap och material. Solbilen tävlar mot cirka 40 universitet från hela världen - tävlingen hålls i Australien under sex dagar. Solbilens partners exponeras genom studenter och personal samt på webb, trycksaker, genom event och på själva solbilen. JU SolarTeams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompetensutveckling

Huvuderbjudanden

Ett forskningssamarbete med Tekniska Högskolan innebär användbara resultat och insikter för ditt företag. Med dina behov som utgångspunkt samarbetar vi i ett gemensamt forskningsprojekt, vilket ger dig nya och relevanta forskningsresultat som din verksamhet kan dra nytta av. I samverkan med Tekniska Högskolan kan du dessutom få tillgång till Jönköping Universitys bibliotek med databaser och artiklar. Det är även möjligt att koppla en industridoktorand till ditt företag. Industridoktoranden är en forskarstuderande vid Tekniska Högskolan som är anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning på ditt företag.  

 

Forskningssamarbete kan ske på olika sätt:

  • Ta del av forskningsresultat genom t.ex. öppna konferenser, Vertikals etc.
  • Delta i forskning (samverkansforskning)
  • Beställa uppdragsforskning inom vissa kompetensområden. T.ex. inom material och tillverkning där vi utför uppdragsforskning inom material- och processutveckling för gjutna metaller, polymer- och ytbehandling. Vi erbjuder också korta expert- och analysuppdrag i våra avancerade materialtekniska labb.

Läs mer om vår utbildnings- och forskningsmiljö SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering.

Läs mer om nuvarande forskning här.

Vårt erbjudande inom livslångt lärande är till för att göra ditt företag och din personal ännu bättre. Vi erbjuder såväl webbinarier, kurser som föreläsningar med mera riktade mot näringsliv och offentlig verksamhet. I samråd med dig kan vi även ta fram ett upplägg som passar era behov gällande tid, plats och innehåll.

Läs mer om våra erbjudanden för yrkesverksamma här.

Tekniska högskolan erbjuder en rad olika Yh-utbildningar (tidigare KY-utbildningar) - allt från automation- och robotingenjör till fastighetsingenjör och .NET-utvecklare. Utbildningarna utformas, utvecklas och drivs i nära samarbete med respektive bransch. Resultatet är rätt arbetskraft med rätt kompetens på rätt plats.

Läs mer om våra YH-utbildningar

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta Mats Kihlman

Håll koll på event och tillställningar som kan vara intressanta för ditt företag genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Här presenteras ofta nyheter och vilka möjligheter du har att samverka med Tekniska Högskolan. 
Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, kontakta: Linda.bergqvist@ju.se

Vi kommunicerar snabba nyheter på LinkedIn - följ oss för att vara uppdaterad: School och Engineering, Jönköping University.

Personliga möten är grunden för allt samarbete. Därför prioriterar vi möten med dig och ditt företag - genom att besöka er eller genom att bjuda in till möten på Tekniska Högskolan. Om du är nyfiken på våra erbjudanden eller har nya idéer för samverkan så lyssnar vi gärna! 
Läs mer om oss i samverkansrådet och ta gärna kontakt

Stärk ditt varumärke

Övriga erbjudanden

Ha ditt styrelse- eller ledningsgruppsmöte på Tekniska Högskolan mitt i centrala Jönköping! Vi ordnar fika eller lunch efter dina önskemål och ser till att ni får möjligheten att lyssna på en kortare presentation om aktuell forskning inom önskat område. 

Behöver ditt företag en skräddarsydd föreläsning om det senaste inom byggteknik? Eller kanske de senaste rönen inom produktionssystem? Tekniska Högskolan erbjuder föreläsningar inom en rad områden som är relevanta för ditt företags kompetensutveckling - specifikt anpassade efter dina behov och önskemål. Det finns också möjlighet för ert företag att hålla föreläsningar för våra studenter.

Att ta del av ny forskning förbättrar er position på marknaden och stärker er konkurrenskraft. Boka in ett möte med oss så berättar vi hur.

Tekniska Högskolan har regionala, nationella och globala nätverk och arrangerar regelbundet nätverksträffar där näringslivet bjuds in. 

Tekniska Högskolan arrangerar konferenser, ofta i samarbete med näringslivet, där aktuella frågor och forskning lyfts. Det är en möjlighet att öka kunskapsnivån, knyta kontakter och skapa samverkan mellan företag och akademin. 

Tekniska Högskolans huvudentré myllrar av studenter. Här har du möjlighet att presentera ditt företag och knyta personliga kontakter med framtida arbetskraft. Din närvaro marknadsförs på förhand i olika kanaler så att studenter med rätt kompetens vet att ni är på plats. 

Jobbar ditt företag med en ny produkt eller tjänst och vill få in nya idéer eller perspektiv på ert arbete? En workshop är ett effektivt verktyg i brainstormingsfasen eller i samband med uppstarten av nya projekt. Låt våra ingenjörsstudenter arbeta med er idé under en workshop och få med er nya tankar och insikter.


Ge våra ingenjörsstudenter en programmerings-utmaning under ett Hackathon! Studenterna arbetar med ditt case och presenterar olika lösningar som ditt företag kan inspireras av. Hackathon är ett evenemang där studenter träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter. Ett hackathon innebär för det mesta att deltagarna programmerar vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackathon varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. Det finns även hackathons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska artefakter.

Internationalisering

Erbjudanden till etablerade partners

Ett forskningssamarbete med Tekniska Högskolan innebär användbara resultat och insikter för ditt företag. Med dina behov som utgångspunkt samarbetar vi i ett gemensamt forskningsprojekt, vilket ger dig nya och relevanta forskningsresultat som din verksamhet kan dra nytta av. I samverkan med Tekniska Högskolan kan du dessutom få tillgång till Jönköping Universitys bibliotek med databaser och artiklar. Det är även möjligt att koppla en industridoktorand till ditt företag. Industridoktoranden är en forskarstuderande vid Tekniska Högskolan som är anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning på ditt företag.  

 

Forskningssamarbete kan ske på olika sätt:

  • Ta del av forskningsresultat genom t.ex. öppna konferenser, Vertikals etc.
  • Delta i forskning (samverkansforskning)
  • Beställa uppdragsforskning inom vissa kompetensområden. T.ex. inom material och tillverkning där vi utför uppdragsforskning inom material- och processutveckling för gjutna metaller, polymer- och ytbehandling. Vi erbjuder också korta expert- och analysuppdrag i våra avancerade materialtekniska labb.


Läs mer om vår utbildnings- och forskningsmiljö SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering.

Läs mer om nuvarande forskning här.

Genom att vara med i branschråd för ett studieprogram är du och ditt företag med och formar morgondagens ingenjör. Här finns möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna så att studenterna lär sig det som branschen efterfrågar. 

Har ditt företag ett projekt på gång där ni behöver få in nya idéer? Då finns möjligheten att utforma en kurs med utgångspunkt i projektet. 

Är ditt företag verksamt globalt och i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling eller forskning? Tekniska Högskolans internationella campus-program ser till att studenter kan göra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Som företag får ni kontakt med nya kompetenser samtidigt som ni får hjälp med utveckling. Studenterna får i sin tur internationell erfarenhet som är mycket eftertraktad hos arbetsgivarna. 
Lär mer om våra internationella campus här.

Baserat på en långsiktig utmaning eller projekt på ditt företag kan vi koppla på flera nivåer av studentarbeten, så som NFK, examensarbeten och eventuellt forskning.
För mer information, kontakta Stefan Brolin.