JTH Internationella campus

JTH Internationella campus (JTH-IC) är Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell miljö. Genom JTH-IC möjliggör vi för studenter att genomföra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Vi ger råd och stöd till studenterna i många praktiska frågor som rör utlandsterminen. JTH-IC gynnar svenska företag som är globalt verksamma, men även andra företag och organisationer, som är i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling och forskning. 

Här finns JTH-IC

 JTH-IC har ett upplägg som gynnar såväl studenter som företag. Studenter vid JTH får internationell erfarenhet som är mycket eftertraktad hos arbetsgivarna. Företagen i sin tur får kontakt med nya kompetenser samtidigt som de får hjälp med utveckling. Studenterna bidrar via sin praktik eller examensjobb med värdefulla lösningar.

Nätverksträffar med Handelskammaren

Genom att Svenska Handelskammaren är en aktiv strategisk partner i respektive region, kan företag och studenter även se möjligheter till nya nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten. Vi samarbetar med:

- Svenska Handelskammaren i Thailand
- Svenska Handelskammaren i Brasilien

Ett antal nätverksträffar arrangeras årligen. Vi bygger på så sätt tillsammans upp internationella kunskapsnoder, där vi kopplar ihop företag och studenter, som kan utveckla nya idéer, produkter och tjänster i samverkan.

De grundläggande kriterierna för att etablera ett JTH-IC är bland annat att det ska ligga i en tillväxtregion som är attraktiv för företag att vara verksamma i, samtidigt som det bör finnas ett svenskt företagsnätverk i regionen. Möjligheten till nya samarbeten inom utbildning och forkning med ett eller flera partneruniversitet på plats är också av betydande vikt.


Sidan uppdaterad 2019-03-22

Samarbeta med JU
Sidan uppdaterad 2016-06-22
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information