Utomhuspedagogik på agendan när JU hade isländskt besök

Måndag den 4 april anlände Brynhildur Bjarnadóttir och Nanna Ýr Arnardóttir, lektorer vid Akureyri University på Island, till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Målet med den fem dagar långa vistelsen var att utbyta upplevelser, erfarenheter och få tankar kring utomhuspedagogik.

Nanna Ýr Arnardóttir och Brynhildur Bjarnadóttir, lektorer vid Akureyri University på Island.

Nanna Ýr Arnardóttir och Brynhildur Bjarnadóttir, lektorer vid Akureyri University på Island.

Det är Maria Hammarsten, universitetsadjunkt i pedagogik och doktorand på HLK, som har varit organisatör och som har fyllt dagarna med meningsfulla aktiviteter för Brynhildur och Nanna. Maria forskar om och brinner för utomhuspedagogik och samarbetet med Akureyri University är ett sätt att stärka arbetet för att sprida utomhuspedagogikens förutsättningar och innehåll.

Det förekommer viss utomhusundervisning på Island idag, men det är mer i undantagsfall. Det finns några förklaringar till det, enligt Brynhildur och Nanna.

– Vädret på Island är en faktor. Det kan vara fint väder ena sekunden för att tio minuter senare vara halv storm och ösregna. Även landskapet spelar in. Vi har inte så mycket naturliga skogar där man skulle kunna bedriva undervisning, säger de.

Deltagarna fick testa på utomhuspedagogik.

Deltagarna på fick testa på utomhuspedagogik.

Veckan i Jönköping har varit fylld med undervisningsupplägg, både teoretiska och praktiska, för lektorerna från Island. Bland annat höll de och Maria, i samarbete med Jönköpings kommun, en föreläsning om utomhuspedagogik. Föreläsningen belyste pedagogisk utomhusundervisning med olika förutsättningar - ”Kläder efter väder”, fri lek eller pedagogisk utomhusundervisning? - för lärarstudenter, yrkesverksamma lärare och 57 rektorer. Brynhildur och Nanna fick också följa med Ekobussen, en del av Naturskolan vid Upptech, där syftet är att väcka nyfikenhet och intresse för naturen hos ungdomar på högstadiet. De har även träffat representanter från Internationella kontoret vid JU för att samtala om lärarstudenters möjligheter till utbyte av kurser.

Maria Hammarsten, universitetsadjunkt i pedagogik och doktorand på HLK

Maria Hammarsten, universitetsadjunkt i pedagogik och doktorand på HLK.

– Det har varit en mycket givande och rolig vecka i Jönköping och på HLK, så välorganiserat av Maria. Vi har lärt oss mycket matnyttigt som vi tar med oss tillbaka. Det märks att ni har kommit längre än oss när det kommer till utomhuspedagogik, men ett fortsatt samarbete hjälper oss på Island, säger de.

Ett utökat akademiskt samarbete diskuteras redan. Möjligheterna att bedriva forskningsstudier ihop och kanske även ihop med Norge, har dryftats i veckan.

– Jönköping University har en internationell profil och tillsammans med en av HLK:s forskningsmiljöer; Sustainable Societies Öppnas i nytt fönster., där temat Sustainability Education Research (SER) ingår kan det skapas ytterligare utomhuspedagogisk forskning, säger Maria Hammarsten.

2022-04-13