Sustainable Societies (SUS)

Forskningsmiljön Sustainable Societies består av två teman: Sustainability Education Research (SER) och Social Change and Sustainability (SOS). Den har ämnesmässig utgångspunkt i pedagogik, globala studier samt naturvetenskapens och teknikens didaktik.

SUS arbetar över disciplingränserna med fokus på hållbarhet brett definierat. I praktiken bedriver vi forskning som berör många av de globala målen för hållbar utveckling, från hållbar utveckling och lärande till fredliga och inkluderande samhällen, samt hur hållbarhet och samhällsförändringar är sammanlänkade. Dessutom är Masterprogrammet Global Studies – Sustainable Societies and Social Change knutet till SUS. Därmed syftar SUS till att skapa en livlig forskningsmiljö som både producerar viktig forskning om hållbara samhällen och stöttar utbildningsverksamhet på avancerad nivå vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Även samtliga lärarutbildningar vid HLK understöds av forskning inom SUS.

Teman


Alla träffar från DiVA (281)