Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2020


September

Folkbildningens forskningsdag, 17 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Futures of Education, 18 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) bjuder in till höstkonferens i samabete med Karlstads universitet.

Netværks-konference om voksnes læring, 22 september, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferencen vil diskutere udfordringer og løsninger for en bæredygtig fremtid med fokus på hvilken rolle voksnes læring spiller i denne proces, hvordan kan voksnes læring bidrage til et konkurrencedygtigt, grønt, inkluderende og socialt bæredygtigt Norden, danne basis for netværk og beslutninger om konkrete handlinger og nye måder at samarbejde på.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 30 september-1 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.


Oktober

Skolchefskonferens, 1-2 oktober, online
Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation bjuder in till den årliga skolchefskonferensen. Mer information kommer...

The 8th Stockholm International Conference on Vocational Education and Training, 5-6 October, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
A forum for discussion and dissemination of state of the art research in VET. A space for international networking and cooperation, part of the yearly academic events of VETNET (The European network of research in Vocational Education and Training).

SPARK 2020, 6 oktober, Jönköping
Näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man genom livslångt lärande kan stärka konkurrenskraften hos tillverkningsföretag.

Svenska som andraspråk för vuxna, 13-14 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Under två dagar fokuserar vi på den elevgrupp som inte är nyanländ till Sverige, utan har kommit en bit på väg i sina kunskaper i svenska språket. 

Lärvuxpedagogernas Rikskonferens, 14-15 oktober, Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksföreningen Lärvuxpedagogerna är en ideell förening med ca 200 medlemmar. Föreningen fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Lärarnas forskningskonferens, 27 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Folkhögskoleforum, 29 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För tredje året i rad anordnas i höst Folkhögskoleforum - en heldagskonferens med möjlighet för alla som arbetar på eller för folkhögskolor att träffas, utbyta erfarenheter och delta i seminarier.


November

Mimerkonferensen 2020, 3-4 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimerkonferensen inriktar sig på forskning om folkbildning och vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020, 11 november, Helsingborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information kommer...

Eucen 2020: Lifelong learning, 18-20 November, Budapestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
University Lifelong Learning for Increased Participation, Performance and Partnership

Vuxenutbildning i Samverkan, 23-24 november, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

The Role of Adult Learning and Education in Creating Inclusive Societies: good practices in translating vision into reality, 25-26 November, KolkataPDF
This is the second conference in a series organized by the Institute of Cerebral Palsy (IICP), Bangladesh Institute for Lifelong Learning (BILL), the International Institute of Adult & Lifelong Education (IIALE) and the Department of Special Education, Stockholm University.Sidan uppdaterad 2020-08-11

Sidan uppdaterad 2018-08-21