Reportage

 • Student reflections

  Great knowledge, valuable supervision and a whole set of new collegues. This is how the students look back at ECADOC. 
 • Han hoppas kunna utveckla vägledningen för migranter

  Miika Kekki är forskarstuderande vid Östra Finlands universitet. Arbetstiteln på hans avhandling är “Social justice in career counselling of adult immigrants: how career counsellors use power in their counselling encounters”.
 • Gill Frigerio undersöker hur tro kan få ta plats i vägledning

  Gill Frigerio arbetar som docent vid University of Warwick. Vid Centre for Lifelong Learning erbjuder hon och hennes kollegor en rad program för personlig och yrkesmässig utveckling till vuxna studenter. Dessutom forskar hon om karriärvägledning.
 • Summering av en lyckad digital konferens

  I början av juni stod Encell och Högskolan för lärande och kommunikation värd för 7th ECADOC Summer School in the field of Career Guidance and Counselling, med temat Lifelong guidance in contexts of lifelong learning – Exploring effects and implications for career guidance and counselling in an age of uncertainty. I och med pandemin ställde vi om till en helt digital avslutningskonferens, här kommer en kort summering från veckan.
 • "At a time when the world seem to be reorganizing how it works, the field of vocational guidance must be reorganized too"

  Post-ECADOC reflections from Jude Che, PhD student in Educational Psychology at the University of Pretoria in South Africa.
 • ”När fikade du ensam med mormor senast?”

  En reflektion över hur olika vi har påverkats av coronarestriktionerna. 
 • "Man kommer inte att sitta med en penna längre"

  Lars Almén forskar om skolans digitalisering. Resultaten visar att de digitala verktygen både kan hjälpa och stjälpa. 
 • När folkbildningen ska byta kanal

  Folkbildningen är social till sin natur. I mötet med andra händer det saker som berikar, utvecklar och förändrar. Men hur fungerar det nu när man inte får träffas?
 • Att möta ett nytt land genom skärmen

  En av de grupper som har drabbats allra hårdast av övergången till utbildning på distans är de som inte har svenska som modersmål. När vi andra svär över tekniken och kryptiska instruktioner har de dessutom ett språkligt hinder att ta sig över. Ett hinder som lätt blir större när man inte kan träffa sin lärare. Och för lärarnas del har utmaningen visat sig vara enorm.
 • Pandemin lockar fram nya forskningsmetoder

  Med den situation som har varit under våren så är det inte bara utbildning och arbete som delvis har fått bedrivas på andra sätt än de vanliga, även forskningen har behövt hitta nya vägar. Ett exempel är ett nystartat forskningsprojekt på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Han studerar lärande och identiteter på sociala medier

  Ali Mohamed vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet intresserar sig för vad som händer när vi umgås och diskuterar på nätet. Han studerar lärande och formandet av kollektiva identiteter i grupper på Facebook.
 • Ambidexteritet och lärande i organisationer

  Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.
 • Hur skapar man en lärande arbetsplats?

  Professor Maria Gustavsson vid Linköpings universitet har forskat om lärande i arbetslivet i över 25 år. Frågeställningarna är på ett sätt de samma, men situationen på arbetsmarknaden har ändrats.
  – Livslångt lärande har alltid funnits med som ett begrepp men idag blir den frågan väldigt aktuell, med snabba omställningar i arbetslivet. Man måste kanske vara beredd att skola om sig till annat yrke och göra andra karriärval. På det sättet har diskussionen förändrats, i takt med att arbetslivet har förändrats, säger hon.

 • Claudia Gillberg ny gästprofessor i Leeds

  Vår affilierade forskare Claudia Gillbergs kunskaper och engagemang kring funktionshindrade och långtidssjukskrivnas rätt till inkludering har uppmärksammats av det välrenommerade CollectivED vid Carnegie Institute of Education, som nu välkomnar henne som gästprofessor.
  – Jag är så rörd, jag är så överväldigad att de har skapat det här utrymmet i vilket jag nu kan verka, säger Claudia Gillberg.

 • Hur ska du kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du är i strid?

  Martin Schüler är doktorand på Försvarshögskolan och är även kopplad till forskningsmiljön LINA på Högskolan Väst. Med sin forskning hoppas han kunna bidra till ett helt nytt sätt att se på säkerhetsarbete och övningar inom Försvarsmaktens verksamhet. Det går även att dra lärdomar av hans arbete till andra typer av verksamheter, till exempel polisen och sjukvården.
 • När samtalet blir mer än snack

  Finns det en kurs som allt från lärare till präster, poliser, sjuksköterskor, psykologer, handläggare, arbetsledare, domstolspersonal och tandläkare vill gå?
  Ja, faktiskt. Kursen heter Handledda samtal.
  – Det blir så intressanta samtal. De får praktisera handledning på olika sätt: hur man ställer frågor, hur man är inlyssnande. Då märker de hur de berikar varandra och även hur likartat det faktiskt kan vara fast man är från så skilda kategorier, säger Eva Dahlqvist.

 • ViMåstePrata ännu mer

  Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.
 • Kan folkhögskolan förmedla kunskaper om livet?

  I vår ska forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo följa deltagare på en folkhögskola, som under en termin läser kurser i livskunskap. Den här typen av kurser finns på flera folkhögskolor och tanken är att hjälpa personer med psykisk ohälsa, exempelvis till följd av utmattningsdepression, att hitta en vardag och ett sammanhang som kan vara en del i vägen framåt.
 • Till bildningens försvar

  Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans, skriver Sverker Sörlin i sin bok Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans . Där får läsaren en blandning av bildningens och folkbildningens historia, kopplingen till det politiska klimatet, tillbakablickar på Sörlins egen uppväxt och bildningsresa och tankar om vad bildning är i dag.
 • Av vuxenutbildare, för vuxenutbildare

  Tänk om det fanns en digital mötesplats där vuxenutbildare i hela Europa kunde hitta varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och driva projekt. Där vem som helst kunde bidra med tankar, skriva projektredovisningar eller ta del av andras arbete. Där det fanns möjlighet att delta i online-diskussioner, söka samarbetspartners med liknande intressen, hitta ställen att göra utbyten hos eller organisationer att söka medel tillsammans med.
  Det finns: EPALE. Fler borde hitta dit.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20