Genom att samla kompetenser som är involverade i olika utbildningar inom odontologi och oral hälsa i en gemensam centrumbildning skapas förutsättningar för interprofessionellt lärande, synergieffekter uppnås och det blir ett effektivt nyttjande av lärarresurser.

Hälsohögskolan bedriver utbildning till tandhygienister, magisterprogram i oral hälsa. Odontologiska institutionen bedriver ST-utbildningar för blivande specialisttandläkare. Genom att samverka runt utbildningar, samt en blivande tandläkarutbildning, skapas unika förutsättningar till strategisk kompetensförsörjning, interprofessionellt lärande och lärarkapacitet i världsklass.

Tandläkarutbildning till Jönköping University

Starten av en tandläkarutbildning i Jönköping syftar till att möta det behov som finns nu och i framtiden för en jämlik tandvård i hela Sverige.

Läs mer om ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning.