Teorier och metoder för forskning om sociala representationer, 7,5 hp

Kursen avser att bereda de studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper om teoribildning kring sociala representationer och dess tillämpning inom samhällsvetenskaplig, humanistisk och omvårdnadsforskning.

Theories and Methods for Research on Social Representations, 7,5 credits

Kursplan

Teorier och metoder för forskning om sociala representationer, 7,5 hp Pdf, 214.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se. Sista anmälningsdag är den 30 mars. Antagningsbesked skickas ut senast den 10 april, 2012.

2017-10-18