Research on Teaching, 5 points

Kursen behandlar internationell forskning kring undervisning med särskilt fokus på den anglosaxiska traditionen där även inslag från en kontinental tradition finns representerad.

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping inbjuder till forskarkurs.

Kursen ges som en s.k. workshop med två sammankomster vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Sammantaget omfattar kursen 2+3 kursdagar.

Kursen behandlar internationell forskning kring undervisning med särskilt fokus på den anglosaxiska traditionen där även inslag från en kontinental tradition finns representerad. Kursen syftar till att doktoranderna skall utveckla teoretiska och metodologiska kunskaper samt insikter i skilda forskningsmöjligheter som rör just undervisningsaspekter.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i tre huvudmoment:

  • Individuell inläsning av kurslitteraturen. Skriftliga reflektioner kring densamma skall inges till kursledningen inom utsatt tid.
  • Workshop nr. 1 i Jönköping med Kansanen och Kroksmark, 2 dagar. Workshop nr. 2 i Jönköping med Kansanen och Kroksmark, 3 dagar.
  • Kursdeltagarna levererar en artikel (för ev. publicering i gemensam rapport/bok kring ett självvalt tema med utgångspunkt tagen i forskning om undervisning).

Deltagande i 1+2 ger 2 kurspoäng; deltagande i 1+2+3 ger 5 kurspoäng.

Litteratur

Wittrock, Merlin (Ed.) (1986 eller senare). Handbook of Research on Teaching. New York: MacMillan Publ.

Tid och plats

Workshop nr. 1 äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 18—19 maj 2004. Workshop nr. 2 äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 2-4 juni 2004.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker endast via mail till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 15 mars 2004. I ansökan skall inskrivningsort anges, liksom forskarutbildningsämne och handledare. Besked om antagning meddelas senast den 22 mars. Kursen är kostnadsfri. Kursspråk är svenska och engelska.

Medverkande lärare

Professor Pertti Kansanen, University of Helsinki, Finland
Professor Tomas Kroksmark, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden

Kursassistenter
Doktorand Martin Hugo
martin.hugo@hlk.hj.se

Doktorand Karin Åberg
karin.aberg@hlk.hj.se

Kursadministratör
Karin Karlsson
karin.karlsson@hlk.hj.se

Kursansvarig examinator
Professor Tomas Kroksmark 
tomas.kroksmark@hlk.hj.se

2017-10-18