Postmodernism och (ut)bildning, 5 poäng

Forskarskolan inbjuder HLK:s doktorander till en läskurs i postmodernism och (ut)bildning.

Med läskurs avses:

  • att postmodernismen introduceras vid ett föreläsningstillfälle
  • att doktoranden studerar in kurslitteraturen på egen hand
  • att den redovisas skriftligt, penetreras i grupp samt redovisas/tenteras för examinator vid två tillfällen

Innehåll

Kursen behandlar postmodernismens framväxt, skilda tematiska definitioner, kritik samt dess vetenskapliga tillämpning inom pedagogiknära forskning.

Målgrupp

Kursen är öppen endast för HLK:s doktorander.

Övrigt

Schema läggs i samråd med kursdeltagarna. Kursstart sker tidigast i januari 2007.

Kursansvarig och examinator: Professor Tomas Kroksmark
Kursassistent: Doktorand Håkan Fleischer

Anmälan

Anmälan sker via e-post till kursadministratör karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 29 november 2006. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 5 december.

Kurslitteratur

Andersson, P. (2000). Postmodernitetens ursprung. Göteborg: Daidalos.

Bauman, Z. (1996). Postmodern etik. Göteborg: Daidalos.

Cahoone, L. (Ed.). (1996). From Modernism to Postmodernism. An Anthology. Oxford: Blackwell.

Giroux, H. A. (Ed.). (1991). Postmodernism, Feminism and Cultural Politics. New York: State University of New York Press

Lyotard, J.-F. (1992). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester: Manchester University Press.

Sim, S. (1998). The Routledge Companion to Postmodernism. London: Routledge.

Usher, R. & Edwards, R. (1994). Postmodernism and Education Different voices, different worlds. London: Routledge.

Ytterligare artiklar.

2017-10-18