Perspektiv på läs- och skrivlärande, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsveten­skapliga, beteendevetenskapliga och humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper om olika perspektiv på läs- och skrivlärande.

2017-10-18