Pedagogikens historia, 5 poäng

Kursen behandlar pedagogikens och didaktikens historia med avseende på innehållslig utveckling och vetenskaplig hantering av historiskt material.

Kursen ges som en s.k. workshop med två sammankomster vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Sammantaget omfattar kursen 3 + 2 kursdagar.

Syfte

Kursen behandlar pedagogikens och didaktikens historia med avseende på innehållslig utveckling och vetenskaplig hantering av historiskt material. Syftet är att de studerande skall utveckla djupodlad insikt i och förståelse av pedagogikens historia och hur den kan kopplas till nutidens pedagogiska och didaktiska forskning.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i tre olika huvudmoment:

  1. Individuell inläsning av kurslitteraturen. Skriftliga reflektioner kring densamma skall inges till kursledningen inom utsatt tid.
  2. Workshop nr. 1 i Jönköping med Kroksmark, 3 dagar. Workshop nr. 2 i Jönköping med Kroksmark, 2 dagar.
  3. Kursdeltagarna levererar en artikel (för ev. publicering i gemensam rapport/bok kring ett självvalt tema med utgångspunkt tagen i forskning om undervisning).

Deltagande i 1 + 2 ger 2 kurspoäng; deltagande i 1 + 2 + 3 ger 5 kurspoäng.

Tid och plats

Workshop nr. 1 äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 13-15 oktober 2004.

Workshop nr. 2 äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 4-5 november 2004.

Medverkande lärare

Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kursassistenter
Doktorand Martin Hugo
martin.hugo@hlk.hj.se

Doktorand Karin Åberg
karin.aberg@hlk.hj.se

Kursadministratör
Karin Karlsson
karin.karlsson@hlk.hj.se

Kursansvarig examinator
Professor Tomas Kroksmark
tomas.kroksmark@hlk.hj.se

Litteratur

Kroksmark, Tomas (2003): Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. Diverse originaltexter.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 1 september 2004. I ansökan skall inskrivningsort anges, liksom forskarutbildningsämne och handledare. Besked om antagning meddelas senast den 10 september.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Kursen bestrider inte kostnader för resa, övernattning, kurslitteratur etc. av något slag.

Språk

Kursspråk är svenska.

2017-10-18