Metoder för utveckling och forskning inom praktiknära skolforskning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander som vill fördjupa sina kunskaper om vanligt förekommande forskningsmetoder inom praktiknära forskning i skola och förskola.

Fokus är på metoder där forskare och verksamma praktiker samverkar i utvecklings- och forskningsprocess.

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 20 augusti 2010.

2017-10-18