Likheter och särarter i lärande- och kommunikationsforskning

Scientific methodological approaches: qualitative analysis, 7,5 credit points.

Syfte

Inom delkursen skall de studerande visa prov på och förtrogenhet med att integrera och tillämpa tidigare forskningsteoretiska och -metodiska kunskaper, visa exempel på kritiskt analyserande förhållningssätt till de skilda forskningstraditioner som förvärvats i föregående delkurser. Detta kan ske genom att studenten utvecklar alternativa forskningsdesigner med anslutning till eget avhandlingsarbete eller tillämpar sina kunskaper genom utformning av ett tydligt avgränsat forskningsprojekt.

Kursinnehåll och schema

Kursen innehåller följande delmoment:
12 november, 09.00-12.00 — Professor Mohamed Chaib, HLK Kursstart. Lokal Ha208
Tvärvetenskaplig kunskapsproduktion

26 november, 09.00-12.00 — Professor Mats Granlund, HHJ Longitudinella studier. Tvärsnittsanalys. Lokal Ha208

10 december (prel. datum), 09.00-12.00 — Föreläsare ej bestämd Erfarenheter från tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Lokal Ha208

16 december, 13.00-16.00 — Professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet Interaktiva forskningsprocesser. Lokal Ha208

14 januari, 09.00-12.00 — Professor Mohamed Chaib, HLK Seminarium och examination. Lokal Ha208

28 januari, 09.00-12.00 — Professor Mohamed Chaib, HLK Seminarium och examination. Lokal Ha208

Anmälan

Kursen har plats för ett begränsat antal deltagare. Anmälan sker via e-post till kursadministratör karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 10 oktober 2008. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 21 oktober. För behörighet krävs antagning till forskarutbildning. Doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation har förtur.

Kursspråk

Kursen ges på engelska, såvida inte alla deltagare är svenskspråkiga.

Examinator

Examinator är professor Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas i samband med antagningsbeskedet.

2017-10-18