Learning Study som ansats för praktikutvecklande ämnes­didaktisk forskning 7,5 hp

Sista anmälningsdag är den 10 januari 2012. Antagna till Forskarskolan Learning Study-praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning har företräde till kursen.

Upplägg

Kursstart den 18 januari 2012, kl 8.30-15.00. Kursen avslutas den 6 mars kl 12.30-17.00. Kursen börjar och slutar på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Kursansvarig: Ulla Runesson

Kursen är upplagd som en kombination av distansstudier och närträffar enligt schema nedan.

DATUMGEMENSAMMA AKTIVITETER
v. 3, 18 januariKursstart (närträff)
v. 5, 1 februariLitteraturseminarium (distans)
v. 6, 7 februariLitteraturseminarium (distans)
v. 8, 22 februariLitteraturseminarium (distans)
v. 10, 6 marsKursavslutning (närträff)
2017-10-18