Introduktion till forskarutbildning, 7,5 hp

Kursen utgör en introduktion till forskarutbildning inom de samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga områdena.

Introduction to doctoral studies, 7,5 credits

Kursen innehåller tre separata delar, vilka integreras i undervisningen:

  • Organisering och genomförande av forskarutbildning: historisk utveckling, internationella utblickar, forskarutbildningens roll i samhället och etiska/juridiska/ rättsliga aspekter.
  • Orientering i samhällsvetenskapens och utbildningsvetenskapens teoretiska traditioner.
  • Forskningskommunikation: genrer för skriftlig och muntlig presentation av forskning.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursupplägget förutsätter ett aktivt deltagande vid lektionstillfällena. Omfattningen av undervisningen kan bli något mindre om deltagarantalet är lågt.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs antagning till forskarutbildning inom det samhällsvetenskapliga området.

Kursplan

Introduktion till forskarutbildning, 7,5 hp

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 5 augusti 2011. Antagningsbesked skickas ut senast den 19 augusti.

Mer information om anmälan, medverkande lärare och schema finns i Bilaga till kursplan.

2017-10-18