Internationella perspektiv på sociokulturell teori med specifik relevans för utbildningsveten­skaplig forskning i Sverige, 5 poäng

Kursen ges som en s.k. workshop vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Sammantaget omfattar kursen 3 + 2 kursdagar.

Tid och plats

Workshop nr. 1 äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 27-29 januari 2004.

  • 27 januari: Michael Cole - Introduktion till Sociokulturell teori
  • 28 januari: Alex Kozulin
  • 29 januari: Seth Chaiklin
  • Workshop nr. 2: Datum meddelas senare.

Ansökan

Kursen är öppen för doktorander. Antalet platser är begränsade.

Ansökan sker via mail till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 10 december 2003.

I ansökan skall inskrivningsort anges, liksom forskarutbildningsämne och handledare. Besked om antagning meddelas senast den 15 december.

Medverkande lärare

Professor Alex Kozulin, Hebrew university, Jerusalem, Israel
Professor Roger Säljö, University of Göteborg, Sweden
Professor Michael Cole, University of San Diego, USA
Professor Yrjö Engeström, University of Helsinki, Finland
Professor Seth Chaiklin, University of Copenhagen, Denmark
Professor Tomas Kroksmark, University of Jönköping, Sweden

Kursassistent i Jönköping:
Doktorand Martin Hugo
martin.hugo@hlk.hj.se

Kursadministratör:
Karin Karlsson
karin.karlsson@hlk.hj.se

Kursansvarig examinator:
Professor Tomas Kroksmark
tomas.kroksmark@hlk.hj.se

2017-10-18