Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp

Information Literacy and Scholarly Communication for Doctoral Students, 3 credits

Kursen har plats för ett begränsat antal deltagare. Doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation har förtur till kursen. För schema och mer information, se bilaga till kursplanen.

Kursansvarig: Olle Thegeby

Examinator: Docent Per Askerlund

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 31 januari 2014.

2017-10-18