Didaktik, 7,5 hp

Theory of teaching, 7,5 credits

Kursen utgör en fördjupningskurs i didaktik på forskarutbildningsnivå.

De olika momenten behandlar:

  • didaktikens idéhistoria
  • didaktiken som vetenskap – systematik och metodik
  • didaktikens praktiska tillämpningar
  • internationell och nordisk didaktisk forskning
  • didaktisk analys
  • kritisk-konstruktiv didaktik
  • forskningsskisser (som kan vara ansökningar om forskningsanslag) inom didaktiken

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 13 februari 2015.

Kursplan

2017-10-18