Design, analys och presentation av empiriska studier med kvalitativa data, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsveten-skapliga, beteendevetenskapliga och humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper inom området för kursen.

Kursen skall komplettera obligatoriska och valbara metodkurser genom att deltagarnas egna aktuella empiriska studier och problem förknippade med dessa utgör och formar innehållet. Seminariedeltagarna skall genomföra presentationer av eget pågående empiriskt arbete och få det granskat av övriga seminariedeltagare; diskutera problem i samband med vetenskapsteoretiska utgångspunkter, design och planering av eget empiriskt arbete och diskutera konkreta problem i analysen av egna data.

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 18 februari.

2017-10-18