Arbetsprocess och skrivande i samband med vetenskapligt arbete, 7,5 hp

Working Process and Writing in Research, 7,5 credits

Kursen utgör en introduktionskurs i vetenskapligt skrivande på forskarutbildningsnivå.

De olika momenten handlar om

  • vetenskapligt skrivande som arbetsprocess
  • argumentationsteori
  • genreanpassning av texter med fokus på informerande, utredande och argumentativa texttyper
  • mottagaranpassning av texter
  • språkriktighet på olika nivåer i språket
  • användning av handböcker

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 13 februari.

Kursplan

Arbetsprocess och skrivande i samband med vetenskapligt arbete Pdf, 129 kB.

Bilaga till kursplan Pdf, 66.6 kB.

2017-10-18