Search toggle
  • Kommande ombyggnationer i bibliotekslokalerna

    2022 fyller biblioteket 25 år och lokalerna behöver förändras och förnyas. Under våren kommer studiemiljön inte att vara sig lik då intensiv renovering kommer att pågå i perioder. Förändringarna innebär både större och mindre åtgärder. Väggar ska både byggas och öppnas och möbler ska renoveras. Återbruk och restaureringÅterbruk och restaurering har varit ledord under planeringsarbetet. Byggnadens och bibliotekets unika värden förstärks samtidigt som studiemiljön moderniseras. Moderniseringen innebär en mer varierad studiemiljö med olika typ... Läs mer.
  • Zooma in – nu också på plats

    Från och med tisdag 7 december har vi drop in-handledning både på plats i biblioteket och via Zoom. Passa på att ställa alla era frågor om informationssökning och referenser så ni har det avklarat för... Läs mer.
  • Nu börjar vi förnya och förändra biblioteket

    I slutet av den här terminen påbörjas en omfattande renovering av bibliotekets lokaler som förväntas vara klar hösten 2022. Du kan bland annat se fram emot en ny entré, en öppning mellan Caffè Dallucc... Läs mer.

Fråga biblioteket

Är det något du undrar eller vill fråga biblioteket om? Skriv en fråga och få svar via e-post eller ring biblioteket.

Boka tid för personlig handledning

Skriver du på din uppsats eller något annat längre arbete och behöver hjälp med din informationssökning?

Föreslå en bok för inköp

Här kan du lämna inköpsförslag till biblioteket. Om du reserverar boken hamnar du först i kö om den köps in.