För att länka till bibliotekets elektroniska resurser så att andra användare vid JU kan komma åt dem även utanför campus läggs ett prefix till länken. Länken går då via bibliotekets proxyserver och användaren får identifiera sig med sin JU-inloggning.

Följande verktyg låter dig enkelt lägga till proxyprefixet (https://proxy.library.ju.se/login?url=) på en URL.

Testa alltid den skapade länken genom att klistra in den i ett nytt fönster eller flik.

Biblioteket kan inte garantera att länkar skapade med hjälp av detta verktyg fungerar för alltid. En uppdatering eller ändring på en plattform hos en databasleverantör kan medföra att länkar slutar att fungera. Dessa ändringar ligger utanför bibliotekets kontroll.

Varför kan man inte kopiera länken direkt från webbläsaren?

Om du kopierar länken till en publikation direkt från webbläsarens adressfält i någon av de databaser som biblioteket tillhandahåller kommer länken inte fungera utanför högskolans nät. Databasen kommer då inte att veta att du har behörighet. Därför måste ett proxyprefix läggas till länken som gör att du surfar via högskolans nät även på distans.

Behöver du hjälp?

Det går alltid bra att fråga biblioteket om du behöver hjälp med att skapa en korrekt länk till en elektronisk resurs.