Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Olika vetenskapliga teorier sätts in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Under förutsättning att det finns engelskspråkiga kursdeltagare kommer kursen att ges på engelska.

Kursplan

Anmälan

Anmälan till kursen sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 7 juni 2013. Antagningsbesked skickas ut senast den 14 juni.

2017-10-18