Introduktion till forskarutbildning, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge insikt i några vetenskapliga traditioner, perspektiv och metoder inom det egna huvudområdet, och att ge färdigheter i att kritiskt beskriva och analysera dessa.

Upplägg

Kursen ges fortlöpande i anslutning till HLK:s vetenskapliga seminarier och disputationer (se kursplan).

Kursansvarig: Per Askerlund
Examinator: Huvudhandledare/alternativt annan docent eller professor inom ämnesområdet anställd vid HLK.

Kursplan

Introduktion till forskarutbildning 7,5 hp Pdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Kursen har flexibel start och anmälan kan göras när som helst under terminstid till forskningsadministratör Karin Karlsson, karin.karlsson@hlk.hj.se.

Övrigt

Kursdeltagaren ansvarar själv för att deltagande vid fem vetenskapliga seminarier och/eller disputationer kan styrkas.

Kursen vänder sig till doktorander vid HLK:s forskarskola.

2017-10-18