Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Philosophy of Science, Scientific Theories and Research Ethics, 7,5 credits

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Inom kursen sätts olika vetenskapliga teorier in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Kursledare och examinator: Professor emeritus Mohamed Chaib, mohamed.chaib@hlk.hj.se.

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 8 juni 2012. Antagningsbesked skickas ut senast den 20 juni.

2017-10-18