Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Olika vetenskapliga teorier sätts in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Philosophy of Science, scientific theories and Research ethics, 7,5 credits

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden, som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik. Under förutsättning att det finns engelskspråkiga kursdeltagare kommer kursen att ges på engelska.

Innehåll

  • Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori (Philosophy of Science and Scientific theories)
  • Perspektiv på post-positivism (Post-positivism movements and perspectives)
  • Hermeneutik och relaterade tolkningsteorier (Hermeneutics and related interpretative perspectives)
  • Socialkonstruktionism (Social constructionism)
  • Kritisk realism (Critical realism)
  • Forskningsetik (Research ethics)
  • Examination (Examination)

Kursplan

Kursplan Pdf, 63.3 kB.
Bilaga till kursplan Pdf, 34.9 kB.

Anmälan

Anmälan till kursen sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 13 juni. Antagningsbesked skickas ut senast den 21 juni.

2017-10-18