Working Process and Writing in Research, 7.5 credits

Arbetsprocess och skrivande i samband med vetenskapligt arbete, 7,5 högskolepoäng. Kursen planeras att ges på engelska.

Course content

The course is an introductory course in scientific writing at third cycle (doctoral). Different topics treated in the course are:

  • Scientific writing as working process
  • Argumentation: Theory an application
  • Genre adaption of texts within a focus on informative, discursive, and argumentative text types
  • Text adaptation to different reader groups (monography, compilation thesis, introductory chapter, summarizing chapter, articles, abstracts, popular science etc)
  • Linguistic correctness at different textual levels
  • Use of manuals

Type of instruction

Instruction consists of lectures, seminars and exercises individually and in groups.

Further information

Course syllabus Working Process and Writing in Research Pdf, 115.3 kB. (in Swedish).

Attachment to course syllabus Pdf, 134.4 kB. (enclosed).

An English version of the course syllabus will be presented later.

Application

Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Anmälningsblankett forskarutbildningskurs. 

Använd blanketten för att ansöka - markera Visa och sedan Redigera dokument för att fylla i formuläret. 

Bekräftelse om vilka som har fått plats skickas ut senast den 29 januari.

2017-10-18