På Jönköping University Enterprise finns lärare och forskare med unik internationell kompetens och stor erfarenhet av internationalisering och undervisning av internationella studenter i Sverige och utomlands.

Vi specialiserar oss inom fortbildning och stöd för de lärosäten och organisationer som erbjuder kurser och program för internationella studenter.

Vår utgångspunkt är att en viktig del av internationaliseringsprocesser är att anpassa undervisning och studiemiljöer för att både lokala och internationella studenters behov tillgodoses. En väl fungerande institution med god s.k. campus readiness (förmåga att attrahera och behålla internationella studenter) har dessutom bättre möjlighet att ta tillvara på de resurser som skapas genom internationalisering och samarbete med internationella studenter.

Uppdragsutbildning och kurspaket

Jönköping University Enterprise erbjuder stöd till lärosäten, företag och organisationer genom skräddarsydda uppdragsutbildningar och workshops riktade till såväl studenter som personal. Utbildningarna syftar till att höja förmågan att ta emot studenter och personal i en internationell och inkluderande miljö, och till att förbereda individer att vara anställningsbara, omställningsbara eller studieförberedda. Utbildningarna erbjuds på både svenska och engelska inom exempelvis följande områden:

  • Interkulturell kompetens
  • Studieförberedd – för att lyckas med akademiska studier
  • Anställningsbar – för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden

Vi skräddarsyr även kurser/utbildningar efter dina behov, kontakta gärna verksamhetens utbildnings- och operativa chef Josipa Morén för mer information.

Kontakta oss gärna för mer information:

JUE:s kärnverksamhet är Pathway Programmes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som erbjuder studieförberedande program och kurser för internationella studenter.