Uppdragsutbildning

Utbildningar

Sex skäl att köpa kompetensutveckling / uppdragsutbildning från oss

  • Kurser helt skräddarsydda för dina behov
  • De flesta av våra kurser ger högskolepoäng
  • Vi erbjuder seminarieserier, föreläsningar, handledning och workshops utöver vårt vanliga utbud och är alltid öppna för förslag från dig
  • Flexibilitet när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg
  • Du breddar ditt nätverk
  • Utbildningen baseras på de senaste rönen inom våra forskningsområden

Våra skolor

Kontakt