Ulli Samuelsson

Vertikals logo

Lektor i pedagogik; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre.

Det är ingen överdrift att påstå att vi lever mitt i en teknisk revolution. Digitaliseringen av allt från bostäder och bilar till sjukvård och banker innebär enorma möjligheter, men – förstås – också stora utmaningar.

Mitt i detta befinner jag mig — en lektor i pedagogik med bakgrund som anställd och egenföretagare med fokus på IT-utbildning.

Jag hade tänkt lämna IT-världen när intresset för människor gjorde att jag sökte mig till akademin och studier i pedagogik, psykologi, sociologi, organisation och ledarskap, samt projektledning.

Plötsligt infann sig möjligheten att bli doktorand och att utforska gränslandet mellan de två världarna — den digital tekniken och vår förmåga att använda oss av den.

Inledningsvis hamnade fokus på grund- och gymnasieskolans förmåga, eller oförmåga, att skapa digital jämlikhet och kompetens hos eleverna. 2014 resulterade arbetet i en doktorsavhandling – ”Digital (o)jämlikhet. IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital”.

Jag visade främst på den ojämlikhet som fanns bland de unga avseende digital kompetens vilket i sin tur innebar att skolan inte uppfyllde sitt uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Efter disputationen har min forskning främst handlat om äldre och IT.

Ett viktigt men rejält underbevakat område i den snabba tekniska utvecklingen, där allt fler förutsätts kunna sköta exempelvis bankärenden på nätet. Tillsammans med kollegor från Malmö Universitet och Linnéuniversitet studerar jag vad som leder till digital exkludering respektive inkludering bland äldre.

För oavsett ålder – den nya tekniken är en allt viktigare del av vardagen och måste hanteras. Och som ett led i HLK:s strategiska satsning LeaDMe (Learning, Digitalization, and Media) utvecklar jag en masterutbildning, samt forskar om digital kompetens och attityden till digitala resurser bland lärarutbildare och lärarstudenter.

På fritiden är jag mer analog, och engagerad i allt från Svenska Brukshundklubben till lokalrevy. Det kommer att märkas i mitt bloggande vid sidan av rapporterna om digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Flera texter är på gång, där jag bland annat kommer att reflektera kring digital exkludering av äldre, tillgängligheten till högre utbildning och mobilförbud i skolan – en het fråga du inte vill missa!
Vi ses här på Vertikals!

Ulli Samuelsson
Lektor i pedagogik; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre.
Kontakt:ulli.samuelsson@ju.se, 036-10 14 17
Finns på Twitter: https://twitter.com/ullisamuelsson